Du er her

Region Syd har udviklet smart lagerstyring med stregkoder

Med udviklingen af lagerstyringssystemet ILS Mobile, placerer Region Syddanmark sig blandt de førende inden for elektronisk handel, NemHandel, i det offentlige. Regionen har igennem de seneste fem år understøttet NemHandel, og her er ILS Mobile et ekstra plus for de leverandører, regionen ”NemHandler” med, da systemet giver en ekstra sikkerhed for korrekt leverance.

ILS Mobile, som er udviklet til at bestille varer via leverandørens stregkoder, blev i første omgang udviklet til operations-afdelingerne på Sydvestjysk Sygehus Grindsted med succes. Systemet er nu også implementeret på sygehuset i Esbjerg, og i løbet af de næste par år skal resten af regionens operationsafdelinger med. Ud over at give et bedre overblik og færre papirlister, giver systemet også en bedre patientsikkerhed.

- Vi reducerer mulighederne for fejl. Dermed bliver færre operationer forsinkede, og det betyder færre gener for både patienter og personale, fortæller Sine Carlsson, der er E-handelskoordinator i indkøbsafdelingen i Region Syddanmark og har stået for implementeringen af det elektroniske lager i Grindsted og Esbjerg.

Helt praktisk fungerer systemet på den måde, at når en vare forbruges på stuen, scannes den og samtidig bestilles der en ny hos leverandøren.

Ud over at systemet har betydet, at afdelingerne har fået bedre styr på deres lagerbeholdning og udløbsdatoer, har det også betydet, at arbejdsgange er blevet automatiseret, så tid, der før blev brugt på at bestille varer, i dag kan bruges til at behandle og pleje patienter. Endelig giver systemet mulighed for, at leverandørerne får et bedre indblik i forbruget af deres produkter og dermed kan planlægge deres produktions- og distributionsprocesser bedre.

I øjeblikket har regionerne et omfattende samarbejde med erhvervslivet om sundhedsinnovation. Formålet er at udvikle nye løsninger, som kan implementeres i det danske sundhedsvæsen og bidrage til, at der frem over kan leveres mere sundhed for pengene.

Samtidig skal samarbejdet komme dansk erhvervsliv til gode ved, at de nye løsninger kan danne grundlag for vækst og beskæftigelse i virksomhederne.

I Danske Regioners Sund Vækst-oplæg er der initiativer til at fremme effektive indkøb, logistik og sporbarhed. Det skal blandt andet ske ved, at regionerne arbejder for at implementere sporbarhedsprojekter, der både bidrager til at effektivisere logistikken og øge patientsikkerheden inden 2015. Desuden skal implementeringen af alle sporbarhedsprojekter baseres på internationale GS1-standarder.

- ILS Mobile Systemet er bundet op til internationale GS1-standarder, og med ILS Mobile er Region Syddanmark i god tråd med disse initiativer og bidrager til, at alt er til rette tid, på rette sted til rette patient, konstaterer Sine Carlsson.

Ud over arbejdet med at indføre systemet på regionens øvrige sygehuse, arbejder hun også med udvikling af systemet. På sigt er der mulighed for, at systemet kan tale sammen med COSMIC, så man i den elektroniske journal kan se, hvilke proteser, patienten har fået indopereret. Desuden arbejdes der også på at udbrede elektronisk lagerstyring til andre afdelinger, hvor man bestiller almindelige varer til den daglige drift.