Du er her

Region Syddanmark tager første spadestik til Nyt OUH

Nyt OUH flytter nu fra tegnebrættet ud i virkeligheden. Regionsrådet godkendte i dag den 25. januar bevilling til to delprojekter, der officielt starter byggeriet af Nyt OUH. De to delprojekter skal være med til at forberede letbanens passage gennem det nye universitetshospital og byggemodne grunden til hele sygehusbyggeriet.

Den 28. april tages første spadestik til Nyt OUH – det nye universitetshospital ved Odense, der bliver Danmarks største helt nye sygehus. Derefter går selve anlæggelsen af Nyt OUH i gang.

Med fremrykning og godkendelse af anlægsbevillinger til to delprojekter besluttede et enigt syddanske regionsråd i dag at begynde byggeriet af Nyt OUH.
Letbanen skal forberedes først

Det er særligt etableringen af letbanens tracé (sporføring og længdeprofil), der har gjort fremrykningen nødvendig, da arealet skal stå klar til overtagelse af Odense Letbane i oktober 2017.

- Letbanen skal føres ned gennem hospitalet. Det skærer byggefeltet for Nyt OUH op i to dele. Derfor er det vigtigt for os og for letbanen, at letbanens håndværkere kan komme til deres byggeplads, uden at det forstyrrer de håndværkere, som skal bygge Nyt OUH. Det er et meget kompleks koordineringsarbejde, men heldigvis har vi et rigtigt godt samarbejde med Odense Letbane, siger Karsten Uno Petersen (S), der er formand for regionens innovationsudvalg.

De to delprojekter markerer startskuddet til etableringen af Region Syddanmarks nye store universitetshospital og voksenpsykiatri, Nyt OUH.
Delprojekt 1 omfatter forberedelsen af det tracé, letbane skal køre i, og det projekt kommer primært til at foregå i det område, hvor letbanen kommer til at køre.
Delprojekt 2 omfatter byggemodningen af hele det areal, hvor Nyt OUH skal bygges. I det byggeforberedende arbejde bliver det nødvendigt at flytte mere end 200.000 tons jord og der skal etableres tunneler og anlægges veje.

I forbindelse med delprojekt 2 etableres også projektkontor og besøgscenter, der giver gode muligheder for at vise projektet frem.
- Det giver rigtig god mening at søsætte de to projekter samtidigt, da det både byggeteknisk og økonomisk er mest hensigtsmæssigt at byggemodne hele det areal, hvor det nye sygehus skal opføres, når vi nu alligevel er i gang med letbanen, siger projektdirektør for Nyt OUH Peter Fosgrau.

Med beslutningen om bevillingen ligger datoen for første spadestik også fast. Det bliver torsdag den 28. april 2016. Straks derefter går delprojekt 1 i gang, mens delprojekt 2 begynder i september 2016. Udbudsmaterialet til delprojekt 1 forventes at være klar i slutningen af februar 2016.

- Nyt OUH er hovedhjørnestenen i Region Syddanmarks store sygehusplan, og vi har planlagt og tegnet på det siden 2008. Det, at vi nu kan gå i jorden den 28. april, er en stor tilfredsstillelse. Det bliver det største byggeprojekt i Region Syddanmark nogensinde, og vi glæder vi os til at få de første tilbud hjem, siger Karsten Uno Petersen.