Du er her

Retningslinjer for webservices

Sekretariatet for FODS-initiativ 8.1 inviterer til kommentering af udkast til retningslinjer for webservices.

Udkast til retningslinjer for webservices er udarbejdet i regi af digitaliseringsstrategiens initiativ 8.1. Sekretariatet for initiativ 8.1 vil gerne have kommentarer og input, som kan indgå i det videre arbejde med retningslinjerne i efteråret 2017.

Retningslinjer for webservices bidrager til udmøntningen af hvidbogens arkitekturregel 7.1: Design og udstil snitflader efter fælles integrationsmønstre og tekniske standarder.

Retningslinjerne skal:

    gøre det nemmere for projekter at specificere webservices, da en række designvalg er truffet på forhånd
    gøre det nemmere for databrugere at bygge løsninger, der bruger webservices, og lave forespørgsler, der går på tværs af flere webservices.

De består af en række generelle retningslinjer for webservices samt en række retningslinjer, som er specifikke for REST webservices.

Kommenteringsperioden løber frem til og med d. 30. september 2017.

Kommentarer bedes sendt til: arkitektur@digst.dk.