Du er her

Sådan ser digital læring ud om fem år

En ny skandinavisk undersøgelse af fremtidige digitale tendenser og teknologier på grundskoleområdet viser, at spilbaseret læring og data-drevet læring vil vinde frem inden for fem år.

I rapporten 2015 NMC Technology Outlook for Scandinavian Schools, som blev offentliggjort på Bett2015-konferencen om it og læring i London, beskrives digitale tendenser og udfordringer, som er vigtige inden for de næste fem år på grundskoleområdet på tværs af Norge, Sverige og Danmark.

Undersøgelsen identificerer en række tendenser, som forventes at vinde frem inden for 1-5 år. Her fremhæves blandt andet gamification, det vil sige spilbaseret læring, som en central tendens, der forventes at blive udbredt på kort sigt. Her har regeringen og KL i regi af it i folkeskolen afsat 40 mio. kr. til udvikling af nye, digitale læremidler, der formår at kombinere de digitale muligheder med et stærkt læringsmæssigt perspektiv på nye og innovative måder. Et af temaerne for udvikling af de digitale læremidler er netop spilbaseret læring. Derudover peger undersøgelsen på, at data på den enkelte elev fremover vil blive brugt langt mere i læringssammenhænge, det såkaldte learning analytics. Her kan man for eksempel analysere den enkelte elevs testresultater for tidligere at kunne sætte ind, hvis eleven har brug for understøttelse i bestemte fag. Dermed kan data bruges til i højere grad at differentiere undervisningen.

En anden tendens, der vil blive udbredt i de skandinaviske skoler, er fri brug og viderebearbejdning af tekst- og medieindhold, det såkaldte open content. Et eksempel her er EMU, Danmarks læringsportal, hvor læringsforløb stilles til rådighed for lærere. ”Vi ved, at it understøtter elevernes læring og motivation. Derfor er en bedre anvendelse af it og digitale læremidler i undervisningen en central del af den nye folkeskole. Vi skal lade os inspirere af de andre nordiske lande og bruge den nye viden, vi her har fået, til at styrke indsatsen, så endnu flere lærere i fremtiden anvender digitale læremidler og data som en naturlig del af deres undervisning og arbejde med eleverne,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

Der er desuden fokus på videndeling mellem de nordiske lande som led i dansk formandskab for Nordisk Ministerråd i 2015.