Du er her

Samlet digitaliseringspanel skal inspirere og kvalificere initiativer på undervisningsområdet

Styrelsen for It og Læring inddrager løbende interessenter fra undervisningsområdet til at kvalificere sit arbejde. For at styrke dialogen slår styrelsen nu to digitaliseringspaneler sammen til ét. Det nye panel skal inspirere og kvalificere nye initiativer på tværs af hele undervisningsområdet.

Digitaliseringspanelerne for henholdsvis dagtilbuds- og grundskoleområdet og ungdoms- og voksenuddannelsesområdet bliver slået sammen til ét panel. Det betyder, at der fremover kun vil være ét digitaliseringspanel. Formålet er at sikre en styrket dialog om digitalisering og skabe større åbenhed på tværs af undervisningsområdet.

Møderne i det samlede digitaliseringspanel kommer til at omhandle forskellige temaer, som har relevans for mange inden for undervisningssektoren. Temamøderne planlægges af Styrelsen for It og Læring (STIL) i samarbejde med et eller flere medlemmer af panelet. De første temaer, som digitaliseringspanelet vil skulle drøfte, er tilgængelighed, digital dannelse og dataunderstøttelse.

Medlemmerne af panelet er organisationer på undervisningsområdet. Med-lemsorganisationerne har én plads hver i panelet.

Digitaliseringspanelerne har eksisteret siden 2012 og giver løbende input til STIL’s arbejde med digitalisering, it og data.