Du er her

Samspil med folkeskolerne på det digitale område

Danskernes Digitale Bibliotek's (DDB) koordinationsgruppe sætter fokus på, hvordan folkeskoler og folkebiblioteker fremadrettet kan understøtte hinanden på det digitale område. Målet er at få præciseret konkrete indsatser, der kan danne ramme for et indsatsområde for DDB i 2016-17.

Børn er en central målgruppe for folkebibliotekerne. Derfor er det også vigtigt, at folkebibliotekerne har et tæt samarbejde med folkeskoleområdet, som danner en vigtig ramme om børnenes hverdag og læring. Dette er udgangspunktet for DDB’s koordinationsgruppes drøftelse af mulige DDB-indsatser, som skal sikre et tæt og givende samarbejde med folkeskolerne på det digitale område.

De digitale snitflader mellem folkeskolerne og folkebibliotekerne drøftes under den overordnede overskrift - ’Læring, med fokus på børn og skoleområdet’ - og er indtil nu mundet ud i fem mulige temaer:

  1. Digitalt udlån
  2. Fælles login på tværs af skole og folkebibliotek
  3. Licensoverblik på skoleområdet med ERMS
  4. Fælles forhandlinger af tekstlicenser
  5. Sammenhæng mellem folkebibliotekernes børne- og skolerelevante løsninger

De fem temaer danner baggrund for det videre arbejde med at nå frem til en præcis forståelse af, hvordan DDB bedst muligt kan støtte samarbejdet. Området er på dagsordenen igen på det næste fællesmøde for koordinations- og styregruppen den 24. juni.