Du er her

To signaturløsninger bliver mobile

Digitaliseringsstyrelsen har nu valgt leverandøren af en tjenesteudbyderpakke, der skal understøtte mobil anvendelse af NemID medarbejdersignatur med central signaturserver. NemID medarbejdersignatur med nøglekort kan også bruges fra mobile platforme fra 2. kvartal næste år. Dermed bliver to ud af tre medarbejdersignaturløsninger mobile.

Signaturgruppen bliver leverandør af en tjenesteudbyderpakke, der etablerer et fælles udgangspunkt for, at NemID medarbejdersignatur med central signaturserver kan bruges fra mobile platforme som fx smartphones og tablets.

Tjenesteudbyderpakken gør det muligt for tjenesteudbydere at sikre, at deres tjenester kan anvendes af brugere, der benytter deres NemID medarbejdersignatur med en central signaturserver-løsning.

Medarbejdersignaturer findes i forskellige løsninger:

  • Medarbejdersignatur med nøglekort
  • Medarbejdersignatur med nøglefil
  • Medarbejdersignatur på central signaturserver

NemID medarbejdersignatur med central signaturserver anvendes af store virksomheder og organisationer, blandt andet regionerne.

Digitaliseringsstyrelsen har via kontrakten sikret sig, at Signaturgruppen også inddrager Steria og Liga i udviklingsarbejdet. Steria og Liga udgør tilsammen den anden store leverandør af central signaturserver til offentlige institutioner. Dermed sikres det bedst mulige grundlag for, at offentlige institutioner vil få gavn af den mobile understøttelse, uanset hvilken leverandør der benyttes.

Medarbejdersignatur med nøglekort får en mobilløsning ”foræret” af NemID til borgerne, som også bliver mobil fra næste sommer, når Java skiftes ud med JavaScript.

Begge løsninger forventes færdige i 2. kvartal 2014.

Kommer der en løsning til NemID medarbejdersignatur med nøglefil?
Tilbage står NemID medarbejdersignatur med nøglefil. Log-in med nøglefilsløsningen vil desværre fortsat være afhængig af Java. Det har indtil nu ikke været muligt at finde en sikkerhedsmæssigt forsvarlig løsning som erstatning for den Java-applet, som i dag håndterer log-in med nøglefil.

Fordi løsningen er afhængig af Java, vil det ikke være muligt at logge på med medarbejdersignaturer af denne type på mobile platforme.

Til nøglefil hører også opbevaring af nøglefilen på eksterne hardwareenheder, som gør brug af den samme java-baserede applet. Disse vil derfor heller ikke blive anvendelige på mobile platforme i denne omgang.

Hvad består løsningen til central signaturserver-løsningerne i?

I hovedtræk består opgaven i at:

  • Sikre at central signaturserver-leverandører kan udvikle mobil understøttelse til deres løsninger på baggrund af fælles specifikation for samspillet med mobile klienter.
  • Sikre at tjenesteudbydere så nemt som muligt kan implementere det nødvendige, for at brugerne kan udnytte den mobile understøttelse.
  • Sikre et fælles udgangspunkt for mobil understøttelse af NemID medarbejdersignatur med central signaturserver på tværs af tjenester, tjenesteudbydere og leverandører af central signaturserver-produkter.

Funktionaliteten leveres til Digitaliseringsstyrelsen i andet kvartal 2014. Dermed kan tjenesteudbydere, som forbereder understøttelse af JavaScript i 2014, også indarbejde understøttelse af medarbejdersignatur i organisationer med en central signaturserver.