Du er her

Sikkerhedsbrist i system til registrering af arbejdsskader

Middelfart Kommune har konstateret og lukket et brud på datasikkerheden vedrørende interne registreringer og arbejdsskader noteret i systemet ISAP på Vestbo.

Det drejer sig om personfølsomme oplysninger fra institutionen Vestbo. Bruddet, blev hurtigt lokaliseret og lukket efter kontakt til leverandøren. Der er alene tale om oplysninger om arbejdsskader registreret på Vestbo. Der har derfor ikke været sikkerhedsbrud i forhold til medarbejdere eller borgere på andre institutioner i Middelfart Kommune.

”Det er yderst uheldigt og må selvfølgelig ikke på nogen måde kunne ske. Vi beklager virkeligt fejlen. Vi har straks, hvor vi blev opmærksomme på fejlen, fjernet oplysningerne og lukket det utilsigtede brud på datasikkerheden. Vi orienterer de berørte medarbejdere, borgere og pårørende om sagen,” udtaler stabschef Martin Albertsen.

De berørte data lå ikke frit tilgængeligt på nettet, men et link til systemet var blevet opdaget via en søgning på søgetjenesten Google. Systemet hedder ISAP og Middelfart Kommune anvender systemet til indberetning af interne registreringer og arbejdsskader. Oplysningerne har derfor ikke ligget frit på internettet, men der har været adgang til dem via dette link, fundet på Google.

Oplysningerne handler om beskrivelse af interne registreringer og arbejdsskader indberettet i ISAP-systemet, herunder cpr.nr. navne, telefonnumre på medarbejdere og enkelte beboere, beskrivelser af udadreagerende adfærd fra navngivne beboere rettet mod navngivent personale, helbredsmæssige forhold mv.