Du er her

Silkeborg Kommune henter ny planchef i Aarhus

Silkeborg Kommune er på vej til det, der formentlig er den største byudvikling i Silkeborgs historie, og kommunen har derfor ansat Lisbeth Errboe Svendsen som ny planchef og leder af Plan og Byg i Teknik- og Miljøafdelingen.

Planchef Lisbeth Errboe Lisbeth Errboe får dermed et stort ansvar for at bidrage til at udvikle både Silkeborg og de omliggende byer i kommunen med attraktive muligheder for bosætning og erhverv.

Arkitekt Lisbeth Errboe Svendsen er 47 år og har specialiseret sig i byplanlægning. Hun har i 18 år arbejdet med plan- og byggeområdet for en lang række store og små kommuner, dels i private rådgivningsvirksomheder som Rambøll Nyvig og Niras, og de seneste otte år som først planchef og siden forvaltningschef i Aarhus Kommune.

- Silkeborg Kommune skal i de kommende år realisere en lang række store projekter fra vores kommuneplan, som tilsammen skaber en af de største byudviklinger i kommunens historie, siger teknik- og miljøchef Søren Peter Sørensen, Silkeborg Kommune.

- Motorvejen åbner i 2016 og skal være omgivet af en bynær erhvervskorridor; vi har omfattende planer for udviklingen i Silkeborg midtby med nyt butikscenter; bilerne skal ned under jorden, så vi kan bruge p-pladserne til nye boliger, nye butikker og nye rekreative områder; vi har planer om et nyt, internationalt Museum Jorn; et nyt, moderne stadion er på vej; og så vi ønsker at udnytte vores centrale placering i det østjyske by-bånd til at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser i Silkeborg og de omkringliggende byer og landsbyer i kommunen.

- Alt det skal ske i tæt dialog med borgere, erhvervsliv og samarbejdspartnere. Og Lisbeth Errboe Svendsen kommer derfor med den helt rette erfaring med byplanlægning i både store og små kommuner og med erfaring med beslutningsprocesser i politisk styrede organisationer. En erfaring, som er nødvendigt for, at vi kan styre de store projekter sikkert igennem, siger Søren Peter Sørensen.

Lisbeth Errboe Svendsen tiltræder 1. marts 2015. Hun afløser nuværende planchef Svend Jakobsen, som går på pension.