Du er her

SKI annullerer prækvalifikation på rammeaftale 02.18 It-løsninger og vedligehold

SKI har den 1. oktober besluttet at lade prækvalifikationen på rammeaftale 02.18 It-løsninger og vedligehold gå om. Det sker for at forbedre konkurrencesituationen, så den offentlige sektor kan få adgang til det bedst tænkelige udbud af løsninger.

SKI har fra flere sider modtaget kritik af forløbet af prækvalifikationen, først og fremmest i forhold til at feltet af prækvalificerede ikke skaber den optimale konkurrencesituation.

”Vi er altid åbne over for berettiget kritik og lytter til den. Vi har derfor gennemgået forløbet, og jeg må konstatere, at der er mulighed for at forbedre konkurrencesituationen til gavn for brugerne af aftalen i den offentlige sektor”, siger SKI’s administrerende direktør, Signe Lynggaard Madsen og fortsætter:

”Jeg har derfor besluttet, at vi gennemfører en ny prækvalifikationsrunde. Det indebærer blandt andet, at flere virksomheder nu får mulighed for at konkurrere om at blive it-leverandør på 02.18 end ved den netop gennemførte prækvalifikation.”

Oprindeligt havde SKI forventet ca. 250 ansøgninger, men SKI har modtaget mere end dobbelt så mange. Blandt de mere end 500 ansøgere var der et stort felt af kvalificerede ansøgere, som blandt andet på grund af den lave antalsbegrænsning ikke har fået mulighed for at deltage i den videre konkurrence. Med den nye prækvalifikation øger SKI antallet af ansøgere, der kan være med i konkurrencen om at blive leverandør på 02.18.

”Vi har fået dobbelt så mange ansøgninger end forventet, og der er rigtig mange kvalificerede iblandt. I lyset af kritikken må vi desværre konstatere, at det antal virksomheder, vi havde lagt op til at prækvalificere, var for begrænset i forhold til at optimere konkurrencen. Vi havde simpelthen ikke regnet med, at så mange kvalificerede leverandører ville ansøge. Set i bakspejlet skulle vi selvfølgelig have stoppet op og revurderet situationen tidligere”, siger Signe Lynggaard Madsen.

SKI arbejder i øjeblikket intenst på forberedelsen af den nye prækvalifikation, hvor de nærmere detaljer fastlægges. Den nye bekendtgørelse vil blive offentliggjort snarest muligt, og i den forbindelse vil SKI afholde et informationsmøde om prækvalifikationsmaterialet for alle interesserede.

I forbindelse med den gennemførte prækvalifikation har virksomhederne skullet skrive op til tre referencer på godt en halv A4 side (2.500 anslag) hver, samt udfylde standardoplysninger om kontaktpersoner og økonomisk formåen i forbindelse med hver delaftale. SKI har kunnet konstatere, at nogle af ansøgerne har haft vanskeligt ved at udfylde ansøgningerne fyldestgørende. Udfyldelsen af ansøgningerne vil derfor også være et tema på informationsmødet, ligesom SKI vil uddybe den tekniske udbudsvejledning med råd og vink.

”SKI beklager, at prækvalifikationen skal gå om, og det er selvfølgelig ekstra ærgerligt for de virksomheder, som er blevet prækvalificeret. Omvendt betyder beslutningen, at flere får mulighed for at være med i konkurrencen. Jeg skal være den første til at beklage forløbet, men jeg håber, at branchen som helhed vil tage godt i mod beslutningen”, siger Signe Lynggaard Madsen, og tilføjer: ”Vi har alle en interesse i, at SKI’s rammeaftaler giver det offentlige det bedst mulige grundlag for at købe ind.”

Fakta

· Udbuddet af rammeaftale 02.18 It-løsninger og vedligehold indgår i en serie af igangværende udbud, som tilsammen vil give offentlige indkøbere mulighed for at købe en bred palet af knowhow og tekniske løsninger på it-området, lige fra den overordnede strategi og tilpasning til kundens organisation til den konkrete udførelse af den valgte løsning. 

Beslutningen om at annullere prækvalifikationen til 02.18 It-løsninger og vedligehold har ingen betydning for de øvrige udbud i serien.