Du er her

Skolederne får hjælp til digitaliseringen

De danske skoleledere står i disse år over for at skulle løfte en massiv opgave – nemlig at omstille skolen til den digitale verden. Derfor er der behov for at give skolelederne et værktøj, der kan hjælpe dem godt på vej, konstaterer Det Digitale Råd, som derfor har taget initiativ til at udvikle et gratis online selvevalueringsværktøj til skolelederne.

Værktøjet skal hjælpe den enkelte skoleleder med at identificere og rangordne de digitale udfordringer, de møder i implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, og i udmøntningen af de konkrete investeringer af de 1,5 mia. kr., der er afsat til formålet.

”Vi har de seneste år set et stigende fokus på, at it skal være med til at løfte den danske folkeskole. Der er store forventninger til, hvad de enkelte skoler formår, men vi ser i dag, at der er stor spredning på den digitale modenhed blandt skolerne. Med det nye værktøj får skolelederne en mulighed for at afdække, hvor langt de er nået med digitaliseringen”, siger Lars Monrad-Gylling medlem af det Digitale Råd og adm. direktør for KMD.

Værktøjet er tænkt som en hjælp til skolerne, så de kan tilrettelægge omstillingsprocessen - med afsæt i deres nuværende digitale ståsted. Evalueringsværktøjet kan derfor ikke løse de digitale udfordringer for skolelederne, men medvirke til at angive retning og fokus for indsatsen, således at man sørger for, at der sættes ind der hvor behøvet er størst og der, hvor man får mest digitalisering for pengene.

”Uden hjælp til at finde ud af hvor vi er og hvor langt vi har igen er som at køre bil i et fremmed land uden GPS” siger Martin Lippert medlem af det Digitale Råd og koncerndirektør i TDC.

En brug af selvevalueringsværktøjet fordrer imidlertid, at modellen anvendes systematisk og som et redskab til refleksion, så modellen kan blive et konkret hjælpeværktøj der bidrager til læring og udvikling frem for blot kontrol.

”Håbet fra os i Det Digitale Råd er, at skolerne og skolelederne vil kunne se selvevalueringsværktøjet som et brugbart værktøj til kortlægning og udvikling af skolens digitale indsats, der samtidig kan medvirke til at skabe et fælles sprog for, hvad der er den mest udbytterige brug af it og digitale læremidler og lægge kimen til udveksling af erfaringer på tværs af skoler” vurderer Niels Soelberg medlem af Det Digitale Råd og adm. direktør for Microsoft.

OM SELVEVALUERINGSVÆRKTØJET
Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj er udviklet for at give skolerne et redskab i deres arbejde med it og digitale medier i folkeskolen. Selve værktøjet består af en række spørgsmål, der besvares online, hvorefter man får en profil på skolens status omkring brug af it og digitale medier.

De 25 spørgsmål fordeler sig med fem spørgsmål i hver af fem følgende kategorier:

1. Ledelse og rammevilkår
2. Skolens ressourcer
3. Undervisning i praksis
4. Elev-perspektiv
5. Organisation

For hvert spørgsmål skal skolen placere sig selv på et niveau fra 1 (laveste modenhed) til 5 (højeste modenhed).

OM DET DIGITALE RÅD:
Det Digitale Råd er stiftet med det formål at rejse en konstruktiv debat om digitaliseringen af den offentlige sektor. Det Digitale Råd tegnes af Lars Monrad-Gylling, der er adm. direktør i KMD og Niels Soelberg, der er adm. direktør i Microsoft og Martin Lippert, der er koncerndirektør i TDC.

CEDI er sekretariat for Det Digitale Råd.