Du er her

Smartphone hjælper voksne med ADHD

Otte kommuner har siden 2010 samarbejdet om at udvikle den specialiserede bostøtte til voksne med ADHD. Det har ført til nye tilbud om åben café, madklub, støtte via smartphone mm. og styrket samarbejdet mellem de forskellige faggrupper, der hjælper voksne med ADHD.

Kommunerne er del af et netværk under Jysk Socialforsknings- og Evalueringssamarbejde (JYFE). Netværket holdt konference om ADHD den 28. september.

Otte midt- og nordjyske kommuner har i et par år deltaget i et netværk under Jysk Socialforsknings- og Evalueringssamarbejde (JYFE) med det formål at udvikle den specialiserede bostøtte til voksne med ADHD. Èt af de lovende projekter går ud på at undersøge om smartphones kan bruges som redskab til at gøre voksne med ADHD mere selvhjulpne. ”Projekt Remind” som det kaldes foregår i Skanderborg Kommune, hvor 23 deltagere fra tre forskellige socialpsykiatriske støttetilbud deltager.

Projekt Remind
Projekt Remind sigter på at udvikle og afprøve smartphones med særligt tilpassede programmer. Formålet er at undersøge om borgere med en opmærksomhedsforstyrrelse som ADHD eller med et rusmiddelmisbrug kan bruge telefonen til at skabe øget struktur og støtte i hverdagen. Eksempelvis får én beboer hjælp til at komme ud af sengen om morgenen. Hun har fundet frem til en applikation, hvor man skal løse en regneopgave, før vækkeuret slukker.

- Vækkelyden bliver bare højere og højere, indtil man har trykket det rette svar ind, fortæller beboeren, som ønsker at være anonym, da hun synes det er pinligt ikke at kunne komme op af sengen om morgenen. Hun er de
- I starten udtrykte nogle af borgerne en berøringsangst over for telefonen. Men efter et par måneder var de mere trygge og kunne prøve sig frem. De bruger smartphonen til en række forskellige ting, fx hjælper timerfunktion
Faldende behov for støtte
Projekt Remind gennemføres af Skanderborg kommune. Metodecentret står for en evaluering af projektet i samarbejde med CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, som også varetager sekretariatsfunktionen for JYFE. Evalueringen undersøger om telefonerne kan medvirke til, at borgerne bliver mere selvhjulpne og om de får brug for mindre støttetid fra kommunen.

De foreløbige resultater tyder lovende
- Tidsregistreringen gennem de seneste seks måneder viser, at borgerne har reduceret deres behov for fuld støtte fra personalet. Interviews med borgere og medarbejdere tegner desuden et billede af, at borgerne oplever at være mere selvhjulpne på de områder, hvor de før havde behov for støtte, fortæller konsulent Christiane Bundegaard Petersen fra CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Hun understreger dog, at projektet skal køre i alt ét år, før resultaterne kan opgøres endeligt