Du er her

Stadig flere bruger bibliotekerne

Både antallet af besøgende, udlån af bøger og antal lånere på landets biblioteker steg i 2015. Det viser Slots- og Kulturstyrelsens publikation ’Folkebiblioteker i Tal 2015'.

Med 37,7 mio. besøgende i 2015 er folkebibliotekerne stadig landets mest benyttede kulturinstitution. Og med over 20.000 arrangementer i 2015 tilbyder bibliotekerne aktiviteter, der kan åbne døren til ny viden og lyst til at læse.

Kulturminister Bertel Haarder siger:
”Trods røster om det modsatte ser vi, at bibliotekerne stadig har et stærkt fokus på litteraturen og forsøger at formidle den på mange nye måder. Flere biblioteker afholder litteraturarrangementer, f.eks. nORD – Nordisk Litteratur Festival, der netop har været afholdt af Helsingør Kommunes Biblioteker.”

Der var i 2015 en stigning i bibliotekernes udlån af bøger, når man ser samlet på både de digitale og fysiske tilbud, og et større antal gør også brug af de digitale tilbud – særligt bibliotekernes fælles udlånsportal, eReolen. 

Derudover tilbyder bibliotekerne læseklubberne, avislæserne og studerende et fristed til fordybelse og forskellige tilbud i form af bogbrunch, booktalks, oplæsninger, foredrag om bogsæsonens udgivelser, litterære saloner og præsentationer af litteratur. 

Udvalgte nøgletal fra rapporten

  • Udlån af bøger steg med knap 185.000 til 30,4 mio. Udlån af fysiske bøger faldt dog, men det samlede udlån steg takket være udlån af netlydbøger og e-bøger. Siden 2011 har der været et fald i udlån af fysiske bøger på tæt på 12 %, mens udlån af e-bøger var mere end 6½ gange højere i 2015 end i 2011.
  • Besøgstallet i de fysiske biblioteker steg med 1,7 mio. til tæt på 37,7 mio. Bibliotekernes udlånsportal for e-bøger – eReolen – havde omkring 4,8 mio. besøg, hvilket er en stigning på 140 % i forhold til året før.
  • Bibliotekerne afholdt over 20.000 arrangementer mod 18.630 året før. Siden den første registrering i 2011 har der været en stigning i arrangementer på 43 %.
  • Knap 70 kommuner havde fælles projekter med folkeskolerne og tilbød skolerne kurser i litteratur og læsning. 85 biblioteker havde åbne it-cafeer, og over halvdelen af kommunerne tilbød uformel undervisning i offentlig digital selvbetjening og generel it-anvendelse.
  • Der var adgang til landets biblioteker i 33.350 timer om ugen, hvilket er en stigning på cirka 1.000 timer. Samtidig var der et fald på knap 1.160 timer med betjening. Siden 2010 har der været et fald i timer med betjening på cirka 14 %, mens den samlede åbningstid i 2015 var mere end dobbelt så lang som i 2010.

Om rapporten
’Folkebiblioteker i tal 2015’ viser udviklingen på en række af folkebibliotekernes centrale områder. Tallene stammer fra Danmarks Statistik og bibliotekernes svar til Biblioteksbarometeret, Slots- og Kulturstyrelsens årlige spørgeskemaundersøgelse.