Du er her

Statens frikøb af geografiske data skaber vækst i dansk geodatabranche

Statens frikøb af geografiske data skaber vækst i den danske geodatabranche. Det er Geoforums forventning til frikøbet.

Aftalen mellem regeringen og KL om frikøb af grunddata, herunder geodata såsom landkort, højdemodel og matrikeldata, vil give et boost til danske geodatavirksomheder og den offentlige forvaltning og placere Danmark i dataanvendelsens øverste liga internationalt set.

Sådan lyder vurderingen fra interesseorganisationen Geoforum, der repræsenterer danske geodatavirksomheder og brugere. Aftalen mellem regeringen og KL om frikøb af grunddata, som offentliggøres i dag, og frikøbte data vil være tilgængelige fra januar 2013.

”Det er positivt, at frikøbet ikke er begrænset til nogle få datasæt men til den ”fulde” grunddatapakke. Det vil øge potentialet for vækst betydeligt, og antallet af udnyttelsesmuligheder vil stige i takt med, at markedet vænner sig til den nye adgang til data,” siger Geoforums præsident Mikkel Wendelboe Toft.

Konkret vurderer Geoforum, at det danske marked for anvendelse af Geodata og udvikling af software og afledte services vil øges som konsekvens af aftalen. Således vil ikke mindst små og mellemstore virksomheder, som ofte besidder en høj innovationskraft, få adgang til nye data og dermed skabe nye vækstmarkeder.

En endnu større udbredelse i den offentlige sektor vil bidrage positivt til offentlige institutioners effektivisering og rationalisering. Samtidig vil fjernelse af administrative barrierer for brugen af geodata give mulighed for, at virksomheder med behov for et geografisk overblik kan udvikle analyser til gavn for deres vækst.

”Datafrikøbet vil bane vej for vækst og udvikling i den private sektor, idet både private og offentlige interessenter fremover kan anvende ens datagrundlag til visualisering, projektering, udbud og administration,” siger Mikkel Toft.

Geoforum peger endvidere på, at når barrierer for anvendelse af data fjernes såsom betaling og komplicerede aftaler, er det vigtigt, at der ikke etableres nye barrierer af praktisk eller administrativ art, når de frikøbte skal sættes i spil.

Geoforum forventer således, at den nye Grunddatabestyrelse vil have fokus på at undgå barrierer, samt være indstillet på at gå i dialog med det private marked om ønsker til implementeringen og den fortsatte udvikling af grunddataprogrammet.