Du er her

Statsbiblioteket og KMD i samarbejde om it-platform til Lektier Online

Statsbiblioteket og it-virksomheden KMD har indgået aftale om at videreudvikle it-platformen til Lektier Online, der bruges til at give udsatte børn og unge lektiehjælp via computeren.

Indtil videre har 45 af KMD’s medarbejdere stillet op som lektiehjælpere, men med den nye aftale udvides samarbejdet til også at omhandle udviklingen af den digitale platform, som den gratis lektiehjælp hviler på.

En ny aftale mellem Statsbiblioteket, der står bag Lektier Online, og KMD skal være med til at løfte udviklingen af den digitale platform, så endnu flere kan få glæde af servicen.

- Vi er meget tilfredse med aftalen med KMD. Den giver os nye muligheder for at få videreudviklet Lektier Online konceptet til gavn for elever og lektiehjælpere. Samtidig giver aftalen med KMD os mulighed for at udvide målgruppen for Lek
Mere end 350 frivillige lektiehjælpere har med stor succes gennem Lektier Online siden februar 2010 hjulpet mere end 7.000 unge på tværs af landet med lektiehjælp.

Kommunikationen mellem lektiehjælper og elev foregår via sitet www.lektier-online.dk så lektiehjælper og elev på trods af geografisk adskillelse kan chatte og videochatte om lektierne. På en digital tavle kan begge samtidigt også tegne og forklare lektieopgaverne.

Fælles løft af indsatsen
KMD har indtil videre ladet medarbejdere medvirke som lektiehjælpere, men sætter med den nye aftale viden og ressourcer til rådighed i forhold til udvikling af den software, der understøtter Lektier Online. I KMD er man glade for, at man nu kan udvide samarbejdet med Statsbiblioteket om Lektier Online:

- Vi har fra begyndelsen set Lektier Online som en fantastisk god og oplagt løsning, som vi gerne vil bidrage til. Det har vi indtil nu gjort med 45 medarbejdere, som på skift er frivillige lektiehjælpere. Vi ser det som et naturligt sk
Nye målgrupper på vej
Med den nye aftale demonstrerer Statsbiblioteket og KMD, hvordan en statslig organisation og en privat virksomhed kan mødes om at løfte en fælles samfundsudfordring: at understøtte læring gennem målrettet lektiehjælp til de elever, som ikke kan få den fornødne hjælp hjemme fra.

- Vi har gennem mere end to år vist hvordan lektiehjælpen kan være med til at flytte eleverne fagligt. Samarbejdet med KMD giver os en kompetent og solid sparringspartner, så vi kan forbedre vores online lektiehjælp yderliger
Både KMD og Statsbiblioteket ser store muligheder i at udvide målgruppen for lektiehjælp til også at omfatte eksempelvis gymnasieelever og indsatte i fængsler. Alle grupper med berøring til undervisningssystemet kan i princippet have gavn af et online tilbud om hjælp til skolearbejdet. Det første pilotforsøg med at udvide ordningen til gymnasieelever er allerede besluttet og vil blive gennemført i 2013.

Om Lektier Online og Statsbiblioteket
Lektier Online har eksisteret siden februar 2010 og tilbyder lektiehjælp til elever i 6.-10. klasse i engelsk, dansk og matematik og primært til unge i belastede boligområder.

Lektier Online er et projekt under Statsbiblioteket i Århus. Statsbiblioteket er det ene af Danmarks to nationalbiblioteker, og har bl.a. en særlig forpligtigelse til at arbejde med nationale services målrettet de danske folkebiblioteker. Fra august 2012 er også Det Kongelige Bibliotek indtrådt som partner i Lektier Online.

Lektier Online er støttet af satspuljemidler og har pt. flere end 200 frivillige tilknyttet. Langt de fleste frivillige lektiehjælpere er studerende ved henholdsvis Aarhus- og Københavns Universitet der hver bidrager med et par aftener hver måned. Lektiehjælpen ydes fra callcentre i København, Århus, Odense og Aalborg.

Lektier Online modtog i marts 2012 Digitaliseringsprisen i kategorien Velfærd, fordi løsningen tager udgangspunkt i de unge som aktive digitale borgere og inddrager civilsamfundet på en nyskabende måde, ved at frivillige får mulighed for at tilbyde lektiehjælp.

Lektier Online er senest sammen med KMD nomineret til finalen om at modtage Årets Partnerskabspris som uddeles i anledning af Frivillighedens Dag i København d. 5. oktober

Lektier Online er finansieret af satspuljemidler til og med 2014. Projektet er styret af en gruppe bestående af repræsentanter fra Ministeriet for Børn og Undervisning, Kulturstyrelsen samt Statsbiblioteket. Statsbiblioteket er ansvarlig for projektledelse og gennemførelse.