Du er her

Stort fokus på digitalisering i Regeringens lovprogram

Digitalisering vil fortsat spille i væsentlig rolle i den politiske dagsorden i 2013. Det viser en gennemgang af Regeringens netop offentliggjorte lovprogram for folketingsåret 2012-2013 foretaget af CEDI.

Gennemgangen identificerer 25 forestående lovgivningsinitiativer, der vedrører digitalisering og offentlige indkøb inden for 11 ministerområder.  Digitaliseringsinitiativer udgør således knap 1/8 af det samlede lovprogram og spænder over godt halvdelen af ministerområderne, hvilket ifølge seniorkonsulent hos CEDI, Kristoffer Nilaus Olsen, viser at digitalisering i stigende grad som ses et effektivt værktøj i flere og flere sammenhænge:

-Fordelingen af de 'digitale lovforslag' på så mange ministerområder viser, at offentlige myndigheder for alvor har taget fat på digitaliseringen som løftestag for at opnå reelle effektiviseringsgevinster.

-Det er værd at bemærke, at en nærmere analyse vil vise, at en stor del af de øvrige lovforslag også hviler på forudsætninger om digitalisering, udtaler han.

Notatet er gratis tilgængeligt for alle medlemmer af CEDIs netværk. Notatet kan af andre interesserede købes for 3.000 kr. Det kan bestilles