Du er her

Styrket national indsats over for folkebiblioteker

Seks biblioteker modtager i alt 2,8 mio. kr. til projekter inden for blandt andet formidling af digital litteratur. Indsatsen skal sikre flere aktiviteter og styrke samarbejder blandt folkebibliotekerne.

Seks projekter har modtaget tilskud af Kulturstyrelsens udviklingsmidler, der gives til tværgående ydelser, såsom analyser, udbredelse af koncepter og rådgivende aktiviteter af landsdækkende interesse for folkebiblioteksområdet.

Bibliotekerne er geografisk spredt over landet, men projekterne skal udvikle for hele landet. Alle projekterne har lagt op til spændende og perspektivrige samarbejder med forskellige samarbejdspartnere, der ser en værdi i at samarbejde med bibliotekerne omkring fælles innovative projekter.

Særligt fokus på digital indsats
Fire af projekterne har fokus på bibliotekernes relevans i den digitale tidsalder. F.eks. vil Aarhus Kommunes Biblioteker etablere et advisory board for digital litteratur, mens Herning Bibliotekerne vil tage hul på den udfordring, det er, at en større og større del af faglitteraturen kun udkommer digitalt.

Gentofte Bibliotekerne vil i samarbejde med Centre for Undervisningsmidler i Danmark udvikle et digitalt værktøj, der understøtter folkeskolens arbejde med udvikling af elevernes informationskompetence.

Advisory board for digital litteratur
Projektet etablerer et advisory board for digital litteratur. Advisory boarded har til formål at sikre brugernes (både børn og voksne) fremtidige adgang til digital litteratur via biblioteket ved at analysere, konkretisere og realisere initiativer, der indsætter den digitale litteratur i biblioteks litterære kredsløb på nationalt niveau.

Aarhus Kommune – 408.000 kr.

Digital litteraturforsyning
Flere borgere efteruddanner sig i løbet af arbejdslivet, men de har ikke nødvendigvis tæt kontakt til uddannelsesstedet og benytter sig derfor af folkebibliotekets muligheder for anbefalinger af fremtidlig litteratur. Materialer på overbygningsområdet findes i stigende grad i digital form, men brugen af den digitale litteratur er belagt med forskellige rettigheder. Projektets formål er at afdække omfanget af, hvilke udfordringer det giver.

Herning Bibliotekerne – 50.000 kr.

Digitale strategier for fremtiden
Mange biblioteker skal udvikle lokale digitale strategier, som afspejler bibliotekets mange nye opgaver, og som tager højde for borgernes forskellige digitale forudsætninger. Men der mangler i dag viden om borgernes digitale adfærd, efterspørgsel og behov. Projektet skal skabe et fælles vidensgrundlag, der kan omsættes til lokale udviklingsstrategier, som tager afsæt i borgernes forskellige behov og kompetencer på tværs af det fysiske og digitale bibliotek.

Danmarks Biblioteksforening – 949.500 kr.

Informationskompetente elever i Folkeskolen - Et samarbejde mellem folkeskole og folkebibliotek
Projektet formål er at udvikle et digitalt værktøj, der understøtter folkeskolens arbejde omkring udvikling af elevernes informationskompetence. Værktøjet kan integreres i lærernes undervisningsforløb. Udviklingen af værktøjet sker i et partnerskab med Centre for Undervisningsmidler i Danmark. Værktøjet vil blive en løftestang til at initiere samarbejde mellem Bibliotekerne og pædagogiske læringscentre om elevernes udvikling af informationskompetence.

Gentofte Bibliotekerne – 942.250 kr.

Sherpa Projektet
Projektet vil, gennem vidensdeling og erfaringsudvikling, informere om og rådgive folkebibliotekerne i forbindelse med søgning af EU-støtteordninger og nordiske støtteordninger.

Odense Centralbibliotek – 300.000 kr. 

Udenlandsk materialevalg til folkebibliotekerne
Siden 2014 har indkøb af al udenlandsk faglitteratur været fordelt mellem de 6 centralbiblioteker. Centralbibliotekerne ønsker nu at udnytte denne praksis yderligere og tilbyde at indkøbe udenlandsk litteratur til landets folkebiblioteker. Dette vil give et kvalitetsløft til folkebibliotekernes indkøb af udenlandsk litteratur og vil frigøre lokale ressourcer.

Herning Bibliotekerne – 145.900 kr.