Du er her

Sundhed.dk sætter dagsorden, når verdens topledere samles til G20 møde

Når verdens finansielle topledere samles til G20 mødet i Hamburg den 7.- 8. juli diskuterer de tiltag, der kan fremme en stabil international økonomi. I den sammenhæng har G20 ledelsen bedt om en artikel og en kort video om den danske sundhedsportal sundhed.dk som et godt eksempel på, hvordan man kan spare tid og penge i sundhedsvæsenet.

Visningen af sundhedsdata som på sundhed.dk, hvor man giver borgerne adgang til blandt andet egne journaler, recepter, laboratoriesvar og vaccinationsoversigt, er nemlig ikke set i ret mange andre lande.

”Når man fremviser sundhedsdata som på sundhed.dk, gør man borgerne til ligeværdige partnere med de sundhedsfaglige, hvor borgerne for eksempel inden konsultationer og operationer på hospitalet kan forberede sig ved at læse sine journaler og prøvesvar, hvilket i sidste ende sparer tid og penge i sundhedssystemet,” forklarer Jens Stenbæk, bestyrelsesformand for sundhed.dk.

OECD vurderer, at offentlige myndigheder, der bruger data systematisk til at forbedre deres arbejdsgange, reducerer driftsomkostningerne med 15-20 procent.

”Derfor giver det så god mening – både for den enkelte borger, for den sundhedsfaglige og for den nationale økonomi, at vi i Danmark fremhæver sundhedsdata som afgørende for kvalitetsforbedring og sundhedsforskning, som betydelige drivkræfter i den fortsatte udvikling af sundhedsvæsenet,” siger Jens Stenbæk.

Personlig samtale med Angela Merkel

G20 mødets interesse for sundhed.dk er kommet i forlængelse af en personlig invitation fra Angela Merkel, hvor hun inviterede direktør for sundhed.dk, Morten Elbæk Petersen til 3rd German International Forum i Berlin for nogle måneder siden. Kansleren viste stor interesse for sundhed.dk løsningen, og hun bad hun ham fortælle, hvordan vi i Danmark har opbygget en fælles indgang til sundhedsvæsenet, hvilken gavn både borgerne og samfundet har af sundhed.dk og ikke mindst, hvordan det er lykkes os i Danmark at få 1,7 millioner unikke brugere på portalen hver måned.

En af Morten Elbæk Petersens pointer i den snak er en brugervenlig og teknisk sikker infrastruktur og tillid til samfundet.

”Man skal skabe en kultur, hvor borgerne har et demokratisk medejerskab af alle offentlige institutioner som for eksempel skoler og sygehuse, og at man herigennem opbygger et engagement og en grundfæstet tillid i samfundet. Det skaber en fundament for, at der også er tillid til, at sundhedsvæsnet håndtere borgernes personlige data på forsvarlig vis”, siger han.

Generelt har udlandets interesse for sundhed.dk været overvældende stor gennem de senere år. Således har 35 lande over hele verden kontaktet sundhed.dk for at få at vide, hvordan Danmark – pioneren inden for sundheds-it – gør.

Og Danmark tøver ikke med at dele erfaringerne:

”Den vellykkede implementering af sundhed.dk - som blev lanceret i 2003 - bygger på forskellige nøglefaktorer som en fælles, ambitiøs national sundheds-IT-strategi og en sammenhængende, offentlig finansiering baseret på et økonomisk perspektiv for at reducere omkostningerne. Hertil

kommer den tillidsbaserede kultur, forventningerne til gennemsigtighed, den høje pålidelighed i de offentlige myndigheder,” forklarer Jens Stenbæk.

Interessen for portalen har fået en række leverandører fra sundhedsinnovationssektoren til at gå sammen om at etablere ”Sundhed.dk International Foundation” for at omsætte denne til eksport.