Du er her

Tønders erhvervsliv lancerer fælles jobportal

12 virksomheder har sammen skabt en ny lokal jobportal for at styrke rekrutteringen og synliggøre mulighederne i Tønder Kommune.

I Tønder Kommune står erhvervslivet sammen om at styrke rekrutteringen af arbejdskraft. I alt 12 virksomheder inden for forskellige brancher har i fællesskab skabt en ny jobportal, Tønderjob.dk, som præsenterer ledige job i hele området.

- Det er lidt usædvanligt, at forskellige virksomheder i et lokalområde kan finde sammen om en opgave som denne. Men i Tønder Kommune kan vi, siger formanden for Tønder Erhvervsforum, direktør Mogens Mortensen.

- Vi er meget opmærksomme på, at vi har en fælles interesse i at skaffe kvalificeret arbejdskraft både nu og i fremtiden, og her i området har vi gode erfaringer med at stå sammen. Vi ved, at vi når længst oTønder Kommune indgår også i samarbejdet, og borgmester Laurids Rudebeck glæder sig over det fælles initiativ.

- Tønderjob.dk er et godt redskab både for erhvervslivet og for de borgere, der søger arbejde i området. Samtidig er portalen med til at synligøre Tønder Kommune som et spændende og dynamisk område med g
Udover stillingsopslag indeholder jobportalen også praktiske oplysninger og en mængde nyttig information om uddannelse, kultur- og fritidsaktiviteter, bomuligheder, turisme mm. Man kan læse lokale nyheder, og indholdet er tilgængeligt både på dansk, tysk og engelsk.

- Så det er en meget omfattende og vidtfavnende Tønder Kommune-portal, der er skabt. Det er samtidig unikt, at det er gratis for virksomhederne at slå stillinger op, så vi tror og håber, portalen bliver til glæde og ny
Efter udviklingen er jobportalen nu overdraget til Tønder Erhvervsforum, der fremadrettet har ansvaret for drift og vedligeholdelse.

De 12 virksomheder, der i fællesskab har skabt jobportalen, er ECCO, Sydbank, Velux, Benteler, DP CleanTech, Hydro, Sparekassen Bredebro, Tønder Bank, Hydro, Finsø, Vagabond og Sydjob.