Du er her

Tal og fakta om digital post

Fra den 1. november 2014 blev det obligatorisk at modtage alt sin post fra det offentlige i sin digitale postkasse. Men hvor mange, som er tilmeldt Digital Post, husker nu også at logge ind og læse sin post?

Den 1. november 2014 blev det obligatorisk at have en digital postkasse til kommunikationen med og fra det offentlige, medmindre man havde årsag til at blive fritaget. I december måned sidste år fik Digitaliseringsstyrelsen foretaget en undersøgelse af danskernes kendskab til Digital Post.

Undersøgelsen viste at 98 % af danskernes vidste at de ville modtage post fra det offentlige digitalt, og at 96 % gav til kende at man selv har ansvaret for at få tjekket sin digitale postkasse. Men hvordan ser tallene egentlig ud i dag når man ser på hvor mange, der er tilmeldt digital post, som nu også husker at tjekke deres digitale postkasse? 

En undersøgelse foretaget af KL oktober 2015 viser hvor mange, som er tilmeldt Digital Post, men inden for de seneste seks måneder ikke har været logget ind for at læse sine breve.

I midt maj 2015 var andelen af folk som var tilmeldt digital post, men som inden for de seneste seks måneder ikke havde været logget ind på 6,3 %. I slut september 2015 var det tal faldet til kun 4,2 %. Tal der svarer til henholdsvis 263.420 i midt maj og 179.979 i slut september 2015.

Ved Digitaliseringsstyrelsens undersøgelse i december 2015 viste det sig at 87 % var blevet gjort bekendt med, at man ved at opgive en e-mail og mobilnummer kan få besked, når der er digitale breve. En god idé til at få hjælp med at huske at tjekke sin digitale post når der er kommet breve fra det offentlige.