Du er her

Telemedicin interesserer Christiansborg

Muligheden for at levere sundhedsydelser ved hjælp af den nyeste informationsteknologi har vakt interesse på Christiansborg.

Derfor besøgte Venstres sundhedsordfører Sophie Løhde Ældre- og Handicapforvaltningen for blandt andet at tale om Aalborgs erfaringer med telemedicin.

Telemedicin giver mulighed for at levere sundhedsydelser ved hjælp af informationsteknologi. Via video, billeder, lyd og måleresultater kan medarbejderen fra sin arbejdsplads overvåge, diagnosticere, behandle og forebygge sygdomme hos en borger, som opholder sig i eget hjem. Det betyder mindre afhængighed af tid og sted for begge parter.

Rådmand Tina French Nielsen fortæller: ”Velfærdsteknologien giver nogle helt nye muligheder for at supplere de ”fysiske” besøg hos borgerne med videokontakt. Det er ikke kun en mulighed, men også en nødvendighed i de kommende år, hvor antallet af ældre stiger, mens antallet af unge i den erhvervsaktive alder falder.

Sophie Løhde præsenteres for to teknologiske løsninger, som bliver testet i Aalborg Kommune - Online velfærd og TeleCare Nord.

Projektet Online velfærd afprøver digital videokontakt på en række omsorgsydelser og genoptræning. TeleCare Nord er i første omgang rettet mod borgere med KOL (rygerlunger), men på sigt kan flere diagnoser som diabetes og hjerte-kar-lidelser også komme med.

”Det er altid dejligt at få mulighed for at fortælle politikerne på Christiansborg, hvad vi lokalpolitikere går og tumler med til dagligt. Og de projekter, vi har gang i her i Aalborg - og de erfaringer vi drager - kan jo lige så godt komme resten af landet til gode”, siger rådmand Tina French Nielsen.