Du er her

Tidsplan for NemID til mobilen

NemID JavaScript-projektet er nu på vej ind i den afsluttende testfase. Fra den 1. juli kan alle tjenester koble sig på løsningen og lade borgerne logge på fra mobilen.

Projektet, som skal gøre NemID klar til de mobile platforme, går nu ind i nu i den afsluttende fase, hvor løsningen skal testes i lukkede og åbne miljøer.

Samme brugeroplevelse
Selv om den bagvedliggende teknologi skifter, så ændres brugeroplevelsen ikke. Den nye Java-Script-klient ligner den gamle Java-applet, og brugerne skal bare logge på, som de plejer, med bruger-id, adgangskode og en nøgle fra nøglekortet.

Test i lukkede miljøer
I resten af marts og april måned testes løsningen i lukkede miljøer. I denne periode er der ikke adgang for borgerne.

Åben pilotdrift
Fra slutningen af maj starter den åbne pilotdrift. Her tester udvalgte tjenester løsningen med rigtige brugere. NemLog-in deltager i pilotdriften, og det giver mange borgere mulighed for at prøve den mobile adgang fra slutningen af maj.

Under pilotdriften vil NemLog-in vælge den relevante løsning til log-in, så mobil- og tabletbrugerne logger på via den nye JavaScript-klient, mens pc-brugerne logger på som hidtil via Java-appletten.

Pilotdriften er skubbet ca. en måned i forhold til den tidligere tidsplan, hvor pilotdriften skulle starte i april.

Valget om at starte lidt senere er truffet på baggrund af de afsluttende sikkerhedstests, som viste et behov for enkelte tilretninger.

Fuld drift
Den 1. juli overgår løsningen fra pilotdrift til fuld drift i overensstemmelse med den oprindelige tidsplan. Herefter kan alle løsninger implementere den nye JavaScript-klient og tilbyde borgerne at logge på fra de mobile platforme.

Løsningerne vil overgå til JavaScript-klienten løbende efter den 1. juli, og borgerne vil i overgangsperioden logge på med den nye klient hos nogle tjenester og med den gamle applet hos andre tjenester.

Farvel til den gamle Java-applet

Fra udgangen af 2014 er det forventningen, at alle tjenester er skiftet over, og den gamle Java-applet til nøglekort og nøgleviser vil blive taget ud af drift.

Log-in med NemID på hardware eller NemID medarbejdersignatur med nøglefil vil fortsat gøre brug af den Java-baserede OpenSign-applet.

Tidsplan

  • Marts-ultimo maj: Test i lukkede miljøer – ingen rigtige brugere.
  • Ultimo maj – ultimo juni: Pilotdrift med bl.a. NemLog-in – med rigtige brugere.
  • 1. juli: Fuld drift, hvorefter alle tjenester kan implementere den nye JavaScript-klient.
  • Ultimo 2014: Alle tjenester skal have implementeret den nye JavaScript-klient, og Java-applet til nøglekort/nøgleviser lukkes.