Du er her

Trafikken i København er blevet mere intelligent

Som en af de første byer i verden har København investeret i systemet MobiMaestro, der gør det nemmere at overvåge, styre og informere om trafikken i hovedstaden.

Hvis du som buspassager eller bilist en dag oplever at snegle dig frem i den københavnske myldretidstrafik med unormal lav hastighed, så er kommunen formentlig allerede på sagen og ved at undersøge, hvad problemet skyldes, og om der kan gøres noget for at afhjælpe det. Fra Trafiktårnet ved Dybbølsbro har kommunen nu et konstant billede af den aktuelle hastighed på de vigtigste veje i byen og kan samtidig se, hvor meget hastigheden afviger fra det normale på strækningen.

Bliver afvigelsen på mere end 50 pct. bliver vejstrækningen markeret med rødt, og så ved teknikerne, at noget forstyrrer trafikken på netop denne gade. Det kan skyldes øgede trafikmængder, et uheld, dårligt vejr eller et gravearbejde, hvor afspærringen ikke fungerer optimalt. Herefter undersøger teknikerne, om problemet kan mindskes ved hjælp af trafiksignalerne, og om der er brug for at informere trafikanterne. Kommunen har allerede i dag muligheden for at ændre på signalerne ved planlagte hændelser. Hvis gravearbejder eller arrangementer forstyrrer trafikken på en vej kan trafiksignalerne på de parallelle gader eksempelvis indstilles så de bedre kan håndtere en stigning i trafikken de pågældende dage. Det giver en smidigere afvikling af trafikken i København.

Systemet vil det kommende år løbende blive forbedret, så ændringer i signaler kan ske både hurtigere og mere præcist i forhold til det aktuelle problem. Det vil sikre en endnu bedre afvikling af trafikken.

De bedre muligheder for at overvåge og styre trafikken i København har også fået kommunen til at skrue op for informationen til trafikanterne. P4s trafikværter er for nylig flyttet ind i Trafiktårnet sammen med Københavns Kommune og Vejdirektoratet, så trafikværterne hele tiden kan videreformidle kommunens overblik over den aktuelle trafiksituation og informere bedre om både forudsete og uforudsete hændelser, der giver forstyrrelser af trafikken.

Samtidig kommunikerer kommunen direkte til trafikanterne ved hjælp af app’en Trafikken Hovedstaden, hvor de gravearbejder, der kan give væsentlige forstyrrelser af særligt bil- og kollektiv trafik er markeret. Også kommende arrangementer, der kan give forstyrrelser i trafikken, er det muligt at få informationer om. APP’en er primært målrettet til bilister, da kommunen som hovedregel altid stiller krav om at cyklister og fodgængere kan komme frem i trafikken på trods af gravearbejder. Ambitionen er at give trafikanterne mulighed for at vælge alternative transportformer og ruter gennem byen, når planlagte ting som gravearbejder eller arrangementer forstyrrer trafikken. Endelig kan man som trafikant få informationer via twitter på @trafikhovedstaden.

Trafikken i København har tidligere været styret af en række forskellige systemer, der kun i mindre grad spiller sammen, og som har hvert sit system til håndtering af informationer. Det begrænsede samspil har gjort det svært at skabe overblik og udnytte systemerne til strategisk styring af trafikken. Derfor har det været svært at agere effektivt ved planlagte såvel som uplanlagte hændelser.

Københavns Kommune implementerer trafikledelsessystemet MobiMaestro i samarbejde med det hollandske firma Technolution B.V. Systemet fungerer i dag i flere hollandske byer, bl.a. Rotterdam og Amsterdam i Holland. Kommunen har investeret 16,2 mio. kr. i dette system.

Med MobiMaestro opnår København en mere aktiv trafikledelse samt overblik over trafiksituationen i København. Eksempelvis giver systemet mulighed for at gribe ind med aktiv trafikstyring, hvis der opstår en uventet kødannelse, eller hvis der ikke er det forventede flow i trafikken. Systemet giver også mulighed for bedre at håndtere den trafikophobning, som typisk sker ved større events.

Med MobiMaestro opnår Københavns Kommune mulighed for aktivt at arbejde med at opfylde servicemålene i Administrationsgrundlaget for trafikledelse. Her har politikerne besluttet, at rejsetiderne og antal stop for cyklisterne skal reduceres med 10 pct. på deres vigtigste ruter gennem byen. Buspassagererne skal have en reduktion i rejsetiden på mellem 5 og 20 pct. afhængig af ruten og en øget rejsepålidelighed på 10 pct. Biltrafikken skal på enkelte strækninger have reduceret rejsetiden på 5 pct., mens den skal fastholdes på de øvrige vigtigste strækninger for biltrafikken. 

For at monitorere servicemålene og den aktuelle trafiksituation implementeres forskellige løsninger til opsamling af trafikdata, fx fysiske sensorer, GPS data fra Green Catch (ECO driving app’en), GPS data fra kommunens egne køretøjer og realtidsdata fra biler og Movias busser. Det er fortsat en udfordring at få realtidsdata for cyklisterne, men København arbejder fortsat på at udvikle metoder hertil.

MobiMaestro er implementeret, og det er muligt at se fremkommeligheden for biler og busser. Der vil løbende blive implementeret forbedringer af systemet. Senere vil der i udvalgte trafiksignalerne blive installeret sensorer, der skal vise noget om antallet af cykler, biler, busser og lastbiler og dermed give kommunen et bedre billede af de samlede trafikmængder i byen.