Du er her

Tre vindere kåret i konkurrence om velfærdsteknologi i Aarhus

Aarhus Kommune og CareWare-Next har uddelt to vinderpriser og en særpris i den årlige konkurrence om udvikling af ny velfærdsteknologi. De tre vindende produkter øger brugernes selvstændighed og livskvalitet og er generelt til gavn for samfundet, vurderer dommerpanelet.

Idéprisen går til fynske CrossWalker, et træningsredskab, der understøtter og træner gangfunktionen. I modsætning til gang med rollator, bruger man med CrossWalker kroppens naturlige bevægemønster, hvor man svinger med armene og roterer i ryggen. På den måde trænes overkroppen også, og balance og koordinering styrkes. Dommerpanelet lagde især vægt på, at CrossWalker understøtter og forlænger træningsindsats hos fysioterapeut, så borgeren ved selvtræning udvikler gangfunktionen, i stedet for at afvikle den. Det er produkter som CrossWalker, der giver Danmark en førende position indenfor velfærdsteknologi, mener dommerne.

Iværksætterprisen går til firmaet OSAA med IV-GO fra København. IV-GO er et bærbart drop til erstatning for et traditionelt drop på stativ. IV-Go bæres på skrå over kroppen som en taske. IV-GO har erfaret gennem test, at patienter føler sig mindre syge med et bærbart drop. Forventningen er derfor, at patienter kommer hurtigere ud ad sengen. Dommerpanelet beskriver IV-GO som ægte frihedsteknologi, både under behandlingsforløb og under rehabilitering. Dommerne vurderer, at produktet har enormt potentiale nationalt og internationalt, både i den primære sektor (sygehuse) og den sekundære sektor (hjemmepleje).

Særprisen går til aarhusianske Sarita Pearl, et smykke, man bærer på kroppen som en broche / et badge. Smykket har indbygget GPS og falddetektion, og ved fald tilkaldes automatisk hjælp. Smykkets overflade fungerer desuden som en stor kaldeknap, der aktiveres ved berøring og gør det muligt at kommunikere med hjælperne. Dommerpanelet lagde vægt på det forebyggende aspekt, da Sarita Pearl indsamler data og kan registrere nedsat bevægelighed over tid. Dommerne fremhævede også, at smykket designmæssigt kan tilpasses den enkeltes behov, og at pårørende og naboer kan fungere som hjælpere. Produktet er prisbilligt og inden for rækkevidde for mange privatpersoner.

Præmien til alle tre vindere:

 • En blåstempling af løsningen. Den åbner effektivt døre til blandt andet investering og samarbejder med det offentlige
 • 3 måneders gratis plads i StartupLab i INCUBA Science Park i Aarhus, samt adgang til deres Mentornetværk og eventuelt samarbejdspartnere andre steder i landet
 • Et års kompetent sparring fra konkurrencens dommere på vejen til det danske og internationale marked for velfærds- og sundhedsteknologi.

Konkurrencen CareWare-Next blev afholdt for femte gang, formålet er at skubbe positivt til det danske vækstlag for sundheds- og velfærdsteknologi. Og det lykkes i stor udstrækning, mener Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef i Aarhus Kommune.

- Der bliver født flere og flere ideer og iværksættere, fordi CareWare involverer hele økosystemet aktivt. Det er lige fra borgerne og de studerende til forskere og virksomheder. Niveauet stiger desuden år for år, og vi har med CareWare i Aarhus formået at sætte en enormt positiv udvikling i gang til gavn for alle danskeres livskvalitet og samfundsøkonomien. CareWare er offentligt-privat innovation, når det er bedst, siger Ivan Kjær Lauridsen.

Baggrund
Forud for finalen gennemgik de nominerede et acceleratorprogram ved Konsulenthuset Sussi Bianco for at blive knivskarpe på styrkerne ved deres produkt og præsentationen af det.

Der var otte nominerede i konkurrencen. En enkelt sprang fra undervejs pga. tidspres. Til finalen fremlagde de syv deltagere deres idé/produkt foran et dommerpanel på otte dommere, der havde lejlighed til at stille kritiske spørgsmål og give gode råd. Samme dommere fungerer i fremtiden som mentorer for vinderne.

Dommerpanelet

 • Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef, Center for Frihedsteknologi, Aarhus Kommune
 • Preben Mejer, iværksætter og innovations-ikon
 • Klaus Veng, Project Manager og CEO, EMENTO A/S, patientkommunikation
 • Christian Graversen, adm. direktør med fokus på elektronikindustri og sundhedssektor
 • Simon Skafdrup, Founding Partner og CEO, baggrund i industrielt design, rådgiver og investor
 • Bo Sejer Frandsen, adm. direktør, it-iværksætter, innovation og strategi
 • Otto Bjerg Hausgaard, Investment Manager e-health og sundhedsteknologi, investor
 • Kresten Nørgaard Christensen, direktør, serieiværksætter, ejerledelse og mentoring