Du er her

Udbygget bredbåndsnet kan skabe tusinder af jobs af yderområderne

Ministeriet for by, bolig og landdistrikter skriver, at et fuldt udbygget højhastigheds bredbåndsnet kan skabe 6-9000 nye jobs over fem år. Det fremgår af et estimat fra CEDI.

CEDI har for Dansk Energi udarbejdet en analyse (”Innovative veje til vækst og velfærd i land- og yderkommunerne”) af nogle af de muligheder, der kan skabes gennem en udbygget bredbåndsinfrastruktur i de tyndere befolkede dele af Danmark. Overordnet konkluderer analysen, at brugen af teknologi og udbredelsen af en ny generation af bredbånd giver anledning til optimisme. Dette gælder dels i forhold til at skabe nye job og dels i forhold til effektiviseringspotentialer i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.

CEDI har på baggrund af internationale erfaringer lavet estimater for vækst- og beskæftigelseseffekten i land- og yderkommunerne som følge af en fuld adgang til næste generation af højhastighedsbredbånd. Estimaterne viser, at man med en fuld adgang til næste generation af højhastighedsbredbånd i land- og yderkommuner over en femårig periode kan forvente en mervækst i antallet af jobs på mellem 1 og 1,4 procent, hvilket vil svare til 6-9.000 nye jobs.