Du er her

Udkast til sikkerhedskrav om efterlevelse af persondatalovgivning

Som et led i det overordnede arbejde med at implementere Databeskyttelsesfordningen i KOMBIT, er der blevet formuleret udkast til en række sikkerhedskrav om compliance med persondatalovgivning. Da der er tale om udkast, pågår der stadig en proces om formulering af kravene. KOMBIT Videncenter deler disse krav i deres nuværende udkastform til inspiration for kommuner i forbindelse med deres implementeringsarbejde.