Du er her

Udvidede offentlige data om folkeskolen

I sidste uge blev åbenhedsinitiativet, der siden februar 2016 har givet bedre mulighed for at få indblik i blandt andet enkelte skolers trivsel, udvidet med flere data om elevfravær og kompetencedækning.

Der har været stor interesse for at finde nøgletal for landets skoler siden, minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby åbnede det nye digitale værktøj på uvm.dk/skoletal. I sidste uge udvidede ministeren de offentligt tilgængelige data om folkeskolen i værktøjet. Det betyder, at det nu er muligt at dykke ned i skolernes tal for elevfravær og andelen af timer dækket af lærere med undervisningskompetence i faget.

De nye data for elevfravær gør det muligt at følge udviklingen i elevernes fravær over tid – fordelt på køn og fraværstype. Dermed er det for eksempel muligt for lærere og forældre at sammenholde tallene for elevfravær med resultaterne fra trivselsmålingerne.

”De nye tal skal være med til at løfte diskussionen om skolernes udfordringer. Det er nødvendigt, hvis vi skal gøre vores skoler endnu bedre og skabe bedre trivsel for den enkelte elev. Man skal selvfølgelig huske, at tallene ikke kan stå alene. Men de kan give skoleledere og lærere en ide om, hvor de bør sætte ind. Samtidig kan tallene give inspiration fra andre skoler, der gør det særligt godt,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

Udover elevfravær åbnes der samtidig op for at se skolernes kompetencedækning i de enkelte fag og på hvert klassetrin. Dermed bliver det muligt for brugerne at se en kombination af kompetencedækningsgraden i de enkelte fag på de enkelte klassetrin på skole-, kommune- og landsniveau over tid og fordelt på klassetrin. Som noget nyt bliver det også lettere for brugerne at få adgang til skoleledernes egne kommentarer til skolens tal.