Du er her

Udviklingspuljen er kommet godt fra start

Der har været stor interesse for den nye udviklingspulje til digitale læremidler i forbindelse med første ansøgningsrunde. Ansøgningerne skal nu vurderes af et rådgivende udvalg.

Udviklingspuljen til digitale læremidler på 40 millioner kroner er afsat som led i regeringen og KL’s indsats for it i folkeskolen. Puljen udmøntes i 2015 og 2016, og den kan søges af virksomheder, som udvikler nye digitale læremidler, der kombinerer læring med de digitale muligheder på nye og innovative måder.

Der har været stor interesse for udviklingspuljen i forbindelse med første ansøgningsrunde, og der er modtaget 85 ansøgninger inden for ansøgningsfristen. Ansøgerne har enten søgt om støtte til idéudvikling, der støttes med op til 0,25 millioner kroner per projekt, eller markedsudvikling, der støttes med op til 1,25 millioner kroner.

Ansøgningerne bliver vurderet af et rådgivende udvalg, der er sammensat af personer med baggrund i erhvervslivet, undervisningssektoren og forskningssektoren. Medlemmerne af det rådgivende udvalg er:

  • Mette Kaagaard, Adm. direktør i Schultz (formand)
  • Andreas Rasch-Christensen, Forsknings- og Udviklingschef ved VIA University College
  • Caja Fournaise, Lærer på Sønderskov-Skolen, Sønderborg
  • Nicolaj Fessel, Lærer på Tre Falke Skolen, Frederiksberg
  • Jan Neiiendam, Projektdirektør i Interactive Denmark
  • Per Chrom-Jacobsen, Business developer i CAPNOVA
  • Rikke Toft Nørgaard, Ph.d., Adjunkt, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet
  • Thomas Hagen Johansen, CEO og ejer af IC-SYS
  • Thomas Skovgaard, Leder af Center for Pædagogisk Udvikling, Hedensted Kommune

Det forventes, at de støttede projekter kan offentliggøres i starten af april 2015. Næste ansøgningsrunde forventes offentliggjort i efteråret 2015.

Om indsatsen for it i folkeskolen
Regeringen har afsat 500 millioner kroner i perioden 2012 til 2017 til øget anvendelse af it i folkeskolen. En central målsætning i indsatsen er at bidrage til udvikling af markedet for digitale læremidler, så der er et stort udbud af kvalitetsprodukter, der kan understøtte en øget og kvalificeret anvendelse af it som en integreret del af undervisningen. Det sker både med en pulje til medfinansiering af kommunernes indkøb af digitale læremidler og med den nye udviklingspulje.

”Vi er rigtig glade for, at så mange virksomheder har vist interesse for udviklingspuljen. Baggrunden for puljen er, at vi har konstateret et behov for flere digitale læremidler, som understøtter den nye folkeskole og kombinerer læring med de digitale muligheder. Med støtten fra udviklingspuljen ser vi derfor frem til, at der kan udvikles nye og innovative digitale læremidler, som kan gøre det motiverende og spændende for eleverne at lære”, siger vicedirektør og formand for Styregruppen for It i Folkeskolen Jakob Harder.