Du er her

Undersøgelse af pakkeforløb for kræft

Kræftpakkerne er blevet rigtig godt modtaget hos medarbejdere på sygehusene, men der er fortsat brug for at forbedre sammenhængen i patientens forløb, herunder et særligt fokus på ledelse og organisering i overgange på tværs af sygehuse.

Det viser en interviewundersøgelse blandt 93 læger, sygeplejersker og ledere på seks forskellige sygehuse. Undersøgelsen indgår i en rapport udarbejdet af KORA for Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har igangsat en revision af pakkeforløbene for kræft som en del af Kræftplan IV. Revisionen skal forsøge at skabe mere plads til den enkelte kræftpatients ønsker og behov, samtidig med at der tages højde for den faglige udvikling.

I den anledning har vi bedt KORA om at se på de sygehusansattes oplevelse af, hvordan kræftpakkeforløbene fungerer, og hvor der kan være brug for en justering. KORA's undersøgelse indgår som led i det forberedende arbejde til revisionen, hvor Sundhedsstyrelsen også har holdt dialogmøder med bl.a. patienter og patientforeninger, regioner og faglige miljøer.

”Rapporten viser overordnet, at de hospitalsansatte har taget godt imod pakkeforløbene og oplever, at patienterne har fået hurtigere og bedre forløb som et resultat af indførelsen af pakkerne. De prioriteres højere i hele systemet og ventetiden er kortere. Men rapporten viser også, at der stadig er udfordringer i forhold til at sikre, at patienterne oplever en sammenhæng i forløbet på tværs af matrikler og sektorer. Det er erfaringer, som vi vil tage med i revisionen af pakkeforløbene for kræft,” siger enhedschef Janet Marie Samuel.

Rapporten fokuserer på prostata-, lunge- samt hoved- og halskræft tre forskellige steder i landet. Disse kræfttyper er valgt, da de er meget forskellige og derfor tilsammen giver en bred viden om kræftpakkeforløbene.

”Rapporten bygger på observationsstudier og information fra 93 informanter fordelt på seks sygehuse i tre regioner. Rapporten giver et godt billede af de faglige og organisatoriske udfordringer, som klinikerne står overfor i dag”, fortæller Janet Marie Samuel.

KORA's rapport kommer med en række konkrete anbefalinger til Sundhedsstyrelsens videre arbejde med revisionen af pakkeforløbene i relation til det faglige indhold i pakkeforløbene, registrering og monitorering af pakkeforløbene og overholdelse af standardforløbstider, samt implementering og organisering.