Du er her

Undgå rygoperation og sygedage med træning derhjemme

Træning frem for operation kan spare samfundet for store udgifter og give rygpatienter mere livskvalitet. Det er tankegangen bag et nyt træningskoncept, BackTrack, som hjælper folk med diskusprolaps og andre ryglidelser. Rygsmerter er en af de hyppigste årsager til nedsat arbejdsevne og sygefravær, og op mod 35 procent af den voksne danske befolkning er berørt af enten rygsygdom eller rygsmerter.

27 borgere fra Nordsjælland med alvorlige rygproblemer har bl.a. sammen med fysioteurapeuter og innovationskonsulenter i Region Hovedstaden og to private virksomheder udviklet det nye rygtræningskoncept.

På hospitalerne kan konceptet være med til at nedbringe antallet af fysiske konsultationer mellem fysioterapeut og patient, lige så vel som man forventer, at antallet af rygoperationer kan mindskes. Set med borgerens øjne er der også store gevinster i form af færre sygedage og sygeforløb, mere fleksibilitet og tryghed og ikke mindst mere livskvalitet.

Borgeren er aktivt involveret og tager ejerskab
Målgruppen for det nye rygtræningskoncept er primært 45-65-årige borgere med rygproblemer, primært diskusprolaps.

Når borgeren starter op i sit rygbehandlingsforløb på hospitalet, får han en række øvelser, som skal udføres. For at sikre vedholdenhed, tryghed og effektivitet, kan borgeren via en applikation på enten smartphone eller tablet få et samlet overblik over hele sit træningsforløb: her kan han se sit træningsprogram, se videoer af øvelserne der skal laves derhjemme og notere i træningsdagbogen.

Til applikationen hører et træningsbælte, som borgeren kan bruge, når han skal træne. På skærmen kan borgeren herved følge sin bevægelse under træningen og støttes i at udføre øvelsen korrekt. Træningsbæltet og applikationen opsamler, så den data der generes, når borgeren træner, så han eller hun kan følge sin fremdrift løbende.

Via applikationen kan borgeren også bestille tid hos sin fysioterapeut og gennemføre online konsultationer. Til online konsultationerne deler borgeren sin træningsdata med fysioterapeuten, så borgeren kan få rettet eventuel fejltræning og afklaret spørgsmål, og fysioterapeuten kan tilrette behandlingen yderligere.

Flere af partnerne i projektet arbejder nu med Region Hovedstadens Videnscenter for Innovation og Forskning på at videreudvikle løsningen og bringe den til pilottest; alt sammen for at føre løsningen et skridt tættere implementering på Region Hovedstadens hospitaler.