Du er her

Unge og ældre skal lære af hinanden til digitalt generationsmøde

Den 28. oktober afholder Rønde Højskole et digitalt generationsmøde mellem unge og ældre. Selvom der er stor forskel på generationerne, kan de i høj grad bruge hinandens erfaringer. Hvor de unge er fremme i skoene, hvad teknologien angår, har de ældre større kendskab til det offentlige. Nu skal de udveksle erfaringer.

Unge er typisk gode til teknologi, fordi de er vokset op med computere og mobiltelefoner. Til gengæld har de mindre erfaring med det offentlige Danmark. Det er lige modsat de ældre, som har større kendskab til det offentlige, men gerne vil have bedre it-kundskaber. Nu mødes de to generationer til et generationsmøde på Rønde Højskole for at drøfte digitaliseringen, dens muligheder og udfordringer.

På det digitale generationsmøde skal unge og ældre i fællesskab drøfte en række emner og dagsordener, der knytter sig til digitaliseringen af Danmark, og diskutere, hvad digitaliseringen betyder for dem i hverdagen.

En spændende udfordring
Syddjurs Kommune og Digitaliseringsstyrelsen står bag arrangementet, og borgerservice- og sekretariatschef i Syddjurs Kommune, Brian Slot, er overbevist om, at det bliver en dag fyldt med digital læring for både ældre og unge.

”Generationsmøderne bidrager til at skabe en forståelse på tværs af generationer. Hvor de unge kommer med erfaringer udi det digitale, har de ældre en bredere livserfaring og flere år med kommunikation med det offentlige bag sig. Det udgør et rigtig godt udgangspunkt for spændende diskussioner om digitalisering og dens betydning for dem som borgere,” fortæller Brian Slot.

Tidligere i år blev der afholdt et generationsmøde på Grundtvigs Højskole, og det er de positive erfaringer derfra, som Rønde Højskole nu vil bringe i spil lokalt.

Kontakten starter på nettet
Fra 1. november skal borgerne starte på nettet, når de skal i kontakt med det offentlige, og tal fra Danmarks Statistik viser, at rigtig mange ældre danskere er klar til at blive introduceret til de digitale muligheder.

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at for de fleste danske ældre er internettet efterhånden blevet en del af dagligdagen. 629.000 ældre mellem 65 og 89 år bruger nettet ugentligt. Det er 277.000 flere end i 2010. I dag har de fleste ældre også internetadgang i hjemmet: 743.000 personer mellem 65 og 89 år har internet derhjemme. Det er 312.000 flere end i 2010.

Også de ældres kendskab til Digital Post er højt. 99 pct. af danskerne i aldersgruppen 60-69 år kender til overgangen til Digital Post fra det offentlige, mens det samme gør sig gældende for 98 pct. af danskerne i aldersgruppen 70 år og opefter. Og de unge er ved at være godt med. Undersøgelsen fra Megafon viser, at antallet af unge mellem 15 og 29 år, der er bevidste om, at de snart vil modtage post fra det offentlige via borger.dk eller e-Boks.dk, er steget fra 62 pct. til 91 pct.

Med det digitale generationsmøde vil Digitaliseringsstyrelsen og Syddjurs Kommune, der arrangerer mødet, bidrage til, at både unge og ældre får mest muligt ud af digitaliseringen.