Du er her

UNI•C bliver til Styrelsen for It og Læring

Uni-C har siden 2012 lagt mange kræfter i at refokusere UNI-C til den ny myndighedsrolle som it-styrelse og integreret del af i Undervisningsministeriet. Dette arbejde er nu tilendebragt, og der skiftes i den forbindelse navn til ”Styrelsen for It og Læring”.