Du er her

Vejdirektoratet sender trafikovervågning i udbud

Vejdirektoratet sender nu opgaven med trafikinformation, beredskab og trafikstyring af statsvejnettet i udbud.

Opgaven udføres af Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (T.I.C.), der bemandes af eksterne firmaer. For tiden er det G4S, der har opgaven, men den sendes nu ud i et fem årigt EU-udbud, der skal starte den 1. april 2013.

Det firma, der vinder udbuddet, vil få til opgave at drive en af de helt centrale aktører på det danske statsvejnet.

T.I.C. spiller en central rolle i at opretholde fremkommeligheden og sikkerheden på statsvejnettet ved at overvåge situationen på vejene døgnet og året rundt og sørge for, at trafikken afvikles så gnidningsfrit som muligt.

Hvert år håndterer T.I.C. en meget stor mængde henvendelser – sidste år var der over 100.000 telefonopkald – ligesom T.I.C. udsendte ca. 115.000 trafikmeldinger.

Dermed har T.I.C. gennemgået en kæmpe udvikling siden den første central bragte et par vej- og trafikmeldinger et par gange om dagen i midten af 1980erne. I dag har T.I.C. mange opgaver inden for både trafikinformation, beredskab og trafikstyring 24 timer i døgnet. De mange og stadig mere komplekse opgaver stiller store krav til både medarbejderne og den måde arbejdet tilrettelægges og udføres på i T.I.C. Kendetegnede ved arbejdsopgaverne er, at der kommer løbende flere til, mens andre falder fra.

Samtidig er T.I.C. er en meget væsentlig del af Vejdirektoratets ansigt ud ad og en central aktør i Vejdirektoratets samarbejde med eksterne interessenter som politiet, entreprenører og kommuner samt en integreret del af Vejdirektoratets samlede opgaveløsning i forhold til fx skadevoldersager.

Bemandingen af T.I.C. kræver 30-40 medarbejdere, og driften af koster 10-15 mio. kr. om året.

Det nye udbud er baseret på et nyt arbejdsgrundlag, hvor firmaet skal varetage opgaverne på grundlag af funktionskrav og med løbende vurderinger af kvaliteten i opgavernes udførelse. Hertil er knyttet en bonusordning, så der til stadighed er fokus på kvalitet og forbedringer.

Driftsdirektør i Vejdirektoratet, Niels Christian Skov Nielsen ser frem til, at mange firmaer vil interessere sig for opgaven og give tilbud. ”Vejdirektoratet har med dette udbudsmateriale lagt op til en ny og spændende drift af T.I.C. Det er en udfordrende opgave, hvor vi gerne vil have en partner med til at videreudvikle T.I.C. til at blive endnu bedre, så vi har lagt megen vægt på kompetencer og kvalitet. Derfor anvender vi også det økonomisk mest fordelagtige bud, så vi får en partner, som både er priseffektiv, og som kan levere kvaliteten og deltage aktivt i udviklingen af T.I.C.”

Udbudsmaterialet findes på Vejdirektoratets leverandørprofil på vejdirektoratet.dk. Tilbud skal afleveres den 30. oktober 2012.