Du er her

Velfærdsteknologi: Politisk fokus skaber god borgerservice

En dedikeret ledelse, der sætter den strategiske retning for arbejdet med velfærdsteknologi, giver kommunens medarbejdere et stærkt mandat til at gøre borgere selvhjulpne på hverdagslivets præmisser. I Billund Kommune testede udvalgsformanden teknologien på egen krop.

Den værste robotfrygt er ved at have lagt sig, og med den stigende efterspørgsel på digitale og teknologiske løsninger fra befolkningen, er der i dag politisk enighed om, at velfærdsteknologi kommer til at være et af midlerne til at fremtidssikre den kommunale opgaveløsning på velfærdsområderne.

Men med enigheden rejser der sig også en debat om, i hvilket omfang og under hvilke præmisser hjælpemidlerne og teknologien skal være en del af kommunernes indsatser for at hjælpe borgere med i videst muligt omfang at mestre hverdagens opgaver selv.

”Det er her den politiske opbakning er afgørende. For storskalaimplementeringen adskiller sig fra afprøvningsprojekterne ved, at de ændrede arbejdsgange og nye arbejdsmetoder skal kobles op på øvrige tværgående arbejdsgange og procedurer i kommunens driftsorganisation,” siger Gitte Duelund Jensen, leder af Center for Velfærdsteknologi i KL.