Du er her

Videobaseret velfærd har stort potentiale – men kræver bedre bredbånd

Der er et stort potentiale i anvendelsen af videokommunikation indenfor det offentlige, og danskerne er klar til at gribe de digitale velfærdsmuligheder. Men videokommunikation stiller store krav til båndbredde, og Danmarks digitale infrastruktur er endnu ikke parat til "velfærd på TV".

- If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.

Med de ord indledte den australske ambassadør i Danmark, James Choi Dansk Energis konference om Velfærd på TV sin hovedtale. Her satte han fokus på Australiens store digitale ambitioner, hvor de ’Down Under’ er i færd med at investere 230 mia. kroner i et fibernet som vil dække 93 procent af befolkningen. Det muliggør en lang række digitale velfærdstjenester, som australierne allerede er ved at gøre til praksis.

Australierne ser digital infrastruktur som en udvej på det de kalder "afstandenes tragedie" – det tager 6 timer at fly fra den ene ende af landet til den anden. Herhjemme er afstandene langt kortere, hvilket har bremset interessen for digital velfærd. Men som økonomi-og indenrigsminister Margrethe Vestager fremførte, så gør centraliseringen af ekspertise og en stram økonomi os parate til at tage de nye muligheder til os.

For også herhjemme er der et stort potentiale ved anvendelsen af videokommunikation. En spritny analyse fra CEDI foretaget for Dansk Energi viser, at der alene i de danske land- og yderkommuner kan spares 200-250 mio. kroner gennem brug af videokommunikation indenfor hjemmeplejen. Og den besparelse kommer alene fra sparet transporttid, så potentialet er givetvis langt større – især da videokommunikation kan bruges indenfor et væld af andre velfærdsområder. KMD anslår, at potentialet på landsplan er over 1 mia. kroner.

Den svenske professor fra Karlstad Universitet, Per Kristensson fremhævede hvor afgørende det er for vores opfattelse af nye arbejdsgange- og metoder, om teknologien fungerer eller ej. Et forsøg fra Sverige viser, at der er en klar sammenhæng mellem teknologiens kvalitet og personalets efterfølgende vurdering af et nyt arbejdsredskab.

Betydningen af bredbåndsforbindelser der virker, opleves mange steder i praksis. Både Gribskov Kommune, KMD og Klaus Phanareth fra Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin kunne berette om projekter, hvor dårlige bredbåndsforbindelser havde været en alvorlig hæmsko. I Gribskov har man derfor helt opgivet at udbrede forsøg med digital genoptræning til borgere, der bor i områder med dårlig bredbåndsdækning.

En helt ny kortlægning af den digitale infrastruktur fra Michael Jensen, centerleder ved Aalborg Universitet, viser, at der langt fra er tale om enkeltstående tilfælde. Mange steder er de eksisterende bredbåndsnetværk ikke gearet til at håndtere videobaseret velfærd. Især består der en stor udfordring i at sikre bedre upload-hastigheder, som er helt afgørende for videokommunikation. Beskeden fra Michael Jensen er derfor klar: Skal politikernes forhåbninger om national udbredelse af videobaseret velfærd lykkes, så bliver det nødvendigt med en langt bedre digital infrastruktur, hvor fibernet spiller en helt central rolle.

Under den afsluttende politiske paneldebat var der blandt de 170 konferencedeltagere da også bred enighed om, at der bør sættes fokus på at forbedre den digitale infrastruktur i Danmark.

Eller som den australske ambassadør afsluttede sin tale:
- In a modern world, just to have faster horses is simply unacceptable.