Du er her

Virtualisering af it-arbejdspladser i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune er med helt i front når det kommer til virtualiseringen af deres desktop miljø og ved udgangen af 2012 vil ikke kun hele rådhuset, men også alle eksterne administrative arbejdspladser eksistere i et stort serverrum.

Indførelse af virtualiserede desktops(VDI) er i fuld gang i Hørsholm Kommune. Projektet har, ved udgangen af september måned, nået den første store milepæl. Hele Rådhuset med ca. 250 arbejdspladser vil så være overgået til VDI. Den anden store milepæl nås ved årskiftet 2012/13, hvor alle eksterne administrative arbejdspladser forventes omlagt til VDI. Det betyder at Hørsholm Kommune er helt fremme i førerfeltet når det kommer til brugen af virtualiserede desktops.

Udgangspunktet for VDI projektet i Hørsholm er de meget positive erfaringer, der er gjort ved kommunens servervirtualisering som er gennemført i foråret 2007. Resultaterne af denne virtualisering er bl.a. store besparelser på el-forbrug i den centrale drift, væsentlig større driftsikkerhed og store gevinster på økonomien.

Besparelserne i elforbruget indbragte i 2008/2009 kommunen et ’grønt it-bevis’ som en af de første kommuner.

Efterfølgende har det været naturligt, at transformere de gode erfaringer over på hele desktop miljøet i et forsøg på, at gentage succesen her.

Kommunen startede VDI projektet i 2009, hvor desktop virtualisering var en relativ ny teknologi. Lad det være sagt med det samme, det har været langt fra været en let proces og der har været mange udfordringer. Men det skal jo gøre ondt før det går godt og nu kører projektet på skinner.

”Vi tog en meget bevidst beslutning om at satse på VDI i kommunen. Vi har en vision om at være med helt fremme i digitaliseringsløbet og så store muligheder i VDI løsningen. Selvom vi har haft udfordringer grundet teknologiens udvikling, så har de fordele, der er ved et virtualiseret desktop miljø været det hele værd. Vi kan nu begynde at høste fordelene for vores store indsats.” Siger borgermester Morten Slotved.

Hørsholm Kommune har store forventninger til overgangen til VDI. De væsentligste af dem er:

  • Mere effektiv håndtering af desktops og dermed ressourcebesparelser på support
  • Hurtig udrulning af nye styresystemer og programmer til en hel organisation
  • Bedre service overfor organisationen idet en desktop kan leveres på kort tid
  • Adgang til ’din arbejdsdesktop’ uanset hvor du er via web
  • Mulighed for flere desktops efter behov

Projektet har givet Hørsholm gode erfaringer og har vist, at der er en række generelle overvejelser, man skal gøres sig inden et VDI-projekt startes.
 

  • Vil man selv køre driften af sin VDI-løsning eller vil man bruge hosting/cloud
  • VDI er ikke noget man blot køber og igangsætter, det kræver IT-viden og IT-ressourcer
  • Økonomien skal nøje vurderes herunder køb af hardware, soft-ware og ekstern assistance
  • Driftsformen i et VDI-miljø er anderledes og skal indarbejdes i IT-drift og support

”På længere sigt er visionen for VDI i Hørsholm kommune, at Kommunens netværk åbnes til fri benyttelse for alle medarbejdere, så alle har mulighed for at arbejde hvor det skulle være. Det er gennem VDI man får adgang til den kommunale desktop med kommunens programmer, dermed står det medarbejderen frit for, at anvende eget udstyr eller udstyr stillet til rådighed af kommunen. Populært sagt så kan den private computer kobles direkte sammen med kontoret i Hørsholm.” udtaler IT-driftschef Flemming Pihl Knudsen.