Du er her

Vurderingskorpset søger it-sikkerhedsspecialister

Det fællesstatslige vurderingskorps, der bistår Statens It-projektråd med at gennemføre risikovurderinger af statens større it-projekter og -programmer, søger kandidater med it-sikkerhedsfaglige kompetencer.

Sikkerhedseksperterne i korpset inviteres til at deltage i risikovurderinger af it-projekter, hvor informationssikkerhed er et særligt vigtigt aspekt. Det forventes, at der skal afsættes 1,5 dag til arbejdet med en risikovurdering, hvoraf en dag går til gennemlæsning af materialet og en halv dag går til deltagelse i en workshop.

Dette er blevet yderligere relevant, da det siden april 2015 har været obligatorisk at gennemføre privatlivsrelaterede og sikkerhedsmæssige risikovurderinger i it-projekter og programmer, der følger hhv. Statens It-projektmodel og den fællesstatslige programmodel.

Hvad får du ud af at deltage?

Medlemmer af vurderingskorpset får mulighed for at styrke deres faglige netværk, indblik i spændende statslige it-projekter, en årlig faglig dag for vurderingskorpset og mulighed for at blive skarpere på projektledelse.

I forvejen består korpset af it-projektledere fra staten og det private erhvervsliv med solid erfaring fra store it- og udviklingsprojekter/programmer. Der er ca. 35 medlemmer i korpset, der på skift og efter aftale med egen arbejdsgiver deltager i ca. to-tre risikovurderinger om året.