Du er her

Nyheder

09.10.17:

Drone giver nye muligheder for klimasikring af vandløb

Målinger af vandløb skal i fremtiden foretages med droner. Dronerne vil give mere præcis information til overvågning af vandløb og dermed bedre klimasikring. Innovationsfonden har investeret 7.955.000 kr. til projektet.

06.10.17:

Borgernes sundhedsdata er i sikre rammer hos Sundhedsdatastyrelsen

Datatilsynet udtaler kritik af Sundhedsdatastyrelsens håndtering af de tilsyn og datahandleraftaler, som enhver dataansvarlig myndighed skal have med sine databehandlere ifølge Persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen. I den anledning finder Sundhedsdatastyrelsen det vigtigt at understrege, at alle tilsyn og aftaler er på plads, for systemer og registre, hvor patienters og borgeres sundhedsdata er involveret.

06.10.17:

Computerspil skal klæde elever på til fremtiden

40 danske skoler får nu mulighed for at deltage i et forskningsprojekt, der sætter fokus på at øge elevernes motivation og styrke deres kompetencer ved at inddrage spilredskaber som Minecraft eller Scratch i undervisningen. Projektet har Innovationsfonden netop investeret 9,8 mio. kr. i.

06.10.17:

Ny direktør for Patientforløb

Eva Sejersdal Knudsen bliver ny direktør for Patientforløb i Region Nordjylland. Hun kommer fra en stilling som Centerchef for Hoved-Hjerte‐Centret på Aarhus Universitetshospital.

06.10.17:

Ny vicedirektør til Digitaliseringsstyrelsen

Det er en erfaren digital musketer, som får plads i direktionen i Digitaliseringsstyrelsen, nemlig Adam Lebech. Adam kommer senest fra stillingen som direktør for DI Digital. Her har man de seneste år med succes fået sat digitalisering på den politiske dagsorden.

06.10.17:

Offentligt ansatte og private leverandører skal luge ud i unødvendige regler

Regeringen indfører en udvidet udfordringsret i samarbejde med KL og Danske Regioner. Målet er at komme af med unødvendige regler. Borgerne skal ikke opleve, at deres skattekroner bliver spildt på unyttigt arbejde.

06.10.17:

Tilsyn med statslige myndigheder afslører brud på persondataloven

Ved tilsyn med 8 statslige myndigheder har Datatilsynet – for så vidt angår 7 af myndighederne – afdækket, at der er problemer med efterlevelsen af persondataloven på de områder, som tilsynet har fokuseret på i sin undersøgelse.

05.10.17:

Aarhus udvikler landsdækkende genvej til velfærdsteknologier og hjælpemidler

Når bedstemor går og falder, og bedstefar ikke længere kan holde på sin kaffekop, er det svært for de pårørende at vide, hvordan de bedst kan hjælpe. VITO er et nyt onlineværktøj, der tager udgangspunkt i den enkeltes udfordringer i hverdagen. VITO foreslår konkrete løsninger; en rollator, en sammenklappelig stok med sæde eller en robotarm og en spildesikret kop.

05.10.17:

KOMBIT og SKI i dialog med KMD om databehandleraftaler

Efter ønske fra flere kommuner, har KOMBIT og SKI indledt drøftelser med KMD om en ramme for kommuners databehandleraftaler med KMD.

05.10.17:

Ny udflytning: Regeringen vil etablere flere tusinde statslige arbejdspladser ude i landet

Statslige arbejdspladser skal være fordelt i hele landet – tættere på borgere og virksomheder. Det mener regeringen, som derfor vil etablere flere tusinde statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet.

05.10.17:

Rift om populær bredbåndspulje

72 bredbåndsprojekter fra 21 kommuner i hele landet har søgt for i alt 150 mio. kr. eller næsten fire gange så mange penge, som der er i puljen i år.

05.10.17:

Rigsarkivets konference 2017: Kvalitet i offentlige forvaltningsdata

Rigsarkivet afholder onsdag d. 8. november 2017 den årlige konference ”Nutidens forvaltning- fremtidens arkiver”.

03.10.17:

Danmark fastfrosset på 12. plads i global konkurrenceevne

Danmarks globale konkurrenceevne ligger lige efter den internationale elite. For tredje år i træk ligger Danmark på 12. pladsen i World Economic Forums årlige måling af landenes konkurrenceevne. Ros og ris til Danmark.

03.10.17:

DTU: Skær 15 % af dit vandforbrug med en smartere livsstil

Virksomheden Aqubiq har sammen med forskere på DTU udviklet en metode, der gør det muligt at se, hvor meget vand din husholdning bruger på fx bad, vaskemaskine og toiletter.

03.10.17:

Københavns Universitet ruster lægestuderende til fremtidens sundhedsvæsen

Det nye valgfrie 5. semester på medicinuddannelsen forbereder fremtidens læger til forestående udfordringer i sundhedssystemet med internationalt udsyn, digitalisering og flere ældre. Udviklingen af uddannelsen sker i tæt samarbejde med regioner og hospitaler i Region H og Region Sjælland.

03.10.17:

Ny guide til kommunale medarbejdere om datadeling på socialområdet

KL, Digitaliseringsstyrelsen og Børne- og Socialministeriet har med bidrag fra Justitsministeriet udarbejdet en juridisk guide til indhentning af data i sager om børnefaglige undersøgelser og socialpædagogisk bistand. Målgruppen er kommunale medarbejdere, der arbejder med socialområdet.

03.10.17:

Vi kæmper med medieteknologien, når vi bliver gamle

Når vi bliver ældre, kan helt dagligdags vaner og rutiner som radiolytning og tv-sening blive besværlige. Enten fordi hørelsen eller synet begynder at svigte, eller fordi teknologien udvikler sig så hurtigt, at det bliver svært at følge med i udviklingen og betjene apparaterne. Vi bliver nu, på godt og ondt, gamle sammen med og gennem vores medier, viser ny forskning fra Københavns Universitet.

02.10.17:

Big data fra rummet skal bruges i undervisningen på ITU

Et nyt samarbejde mellem IT-Universitetet og Styrelsen for Forskning og Uddannelse giver studerende og forskere nye muligheder for at arbejde med data indsamlet af EU’s jordobservationsprogram, Copernicus.

02.10.17:

Computere lærer følelser med algoritme og emojis

Med emojis og tweets har en algoritme lært at spore sarkasme. Det kan revolutionere computeres måde at forstå menneskelig kommunikation.

02.10.17:

Digitaliseringsstyrelsen forlænger samarbejdet med Netcompany

Digitaliseringsstyrelsen har fredag den 22. september 2017 indgået en rammekontrakt med Netcompany om indkøb af udviklings-, forvaltnings- og supportydelser af borger.dk.

Sider