Du er her

Nyheder

08.06.17:

Ny politisk aftale om digitalisering i boligsektoren

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) har netop indgået en bred politisk aftale med samtlige partier i Folketinget om øget digital kommunikation på lejeområdet.

08.06.17:

Økonomiaftaler med fokus på udbudsprojekter, digitale velfærdsløsninger og afbureaukratisering

Enighed om rammerne for udbuddene af de næste generationer af NemID (MitID), NemLog-in og Digital Post, hurtigere og mere effektiv udbredelse af digitale velfærdsløsninger og afbureaukratisering. Det er blot nogle af de markante digitale aftryk, som kan findes i aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2018.

07.06.17:

Ny økonomiaftale med Danske Regioner er på plads

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2018, der sikrer rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet og nytænkning af opgaveløsningen.

07.06.17:

Alle fritagelser fra Digital Post gøres tidsubegrænsede

Folketinget har besluttet at afskaffe de to-årige midlertidige fritagelser for Digital Post. Det betyder, at alle nuværende fritagelser automatisk gøres tidsubegrænsede, og at der fremover kun gives tidsubegrænsede fritagelser.

07.06.17:

Digitalisering kan gøre livet lettere for virksomheder

Når virksomheder ansøger om at få ledige i praktik og løntilskud, kan de i otte ud af ti tilfælde slippe for manuelt at indtaste en række oplysninger om deres ansatte, hvis systemet bliver digitaliseret.

07.06.17:

Kortere ventetid på køreprøver på vej

Rigspolitiet og landets politikredse har udarbejdet en plan til markant at nedbringe ventetiderne på køreprøver.

07.06.17:

Tilsynet med alternative investeringer og cyberkriminalitet styrkes

Finanstilsynet får tilført 13 mio. kr. til at styrke en række tilsynsopgaver og til nye initiativer inden for bl.a. digitalisering, IT-sikkerhed og tilsyn med forsikrings- og pensionssektoren.

07.06.17:

Udkast til sikkerhedskrav om efterlevelse af persondatalovgivning

Som et led i det overordnede arbejde med at implementere Databeskyttelsesfordningen i KOMBIT, er der blevet formuleret udkast til en række sikkerhedskrav om compliance med persondatalovgivning. Da der er tale om udkast, pågår der stadig en proces om formulering af kravene. KOMBIT Videncenter deler disse krav i deres nuværende udkastform til inspiration for kommuner i forbindelse med deres implementeringsarbejde.

06.06.17:

Fælles indkøb skal sikre mere velfærd for pengene

Regeringen har netop offentliggjort udspillet ’Klogere indkøb, mere velfærd’ med fokus på tværoffentlige indkøb. Danske Regioner ser positivt på udspillet og målsætningerne om flere tværoffentlige indkøb. Vi er allerede i fuld gang, siger Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner.

06.06.17:

Klogere indkøb, mere velfærd

Hvert år indkøber den offentlige sektor varer og tjenesteydelser for ca. 300 mia. kr. Det svarer til cirka 14 pct. af bruttonationalproduktet og udgør dermed en stor del af den offentlige økonomi. Indkøbet har stor betydning for mange borgere, der modtager services eller produkter fra det offentlige, og for de virksomheder, som det offentlige handler med.

06.06.17:

KORA og SFI bliver til VIVE

Folketinget har netop vedtaget en lov, som betyder, at KORA og SFI bliver til Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Det nye centers kaldenavn bliver VIVE, som står for Viden til Velfærd, og det skal beskæftige sig med de samme emner og opgaver som de to hidtidige organisationer.

06.06.17:

Odder Kommune indgår kontrakt om læringsplatform

Kommunen har valgt Systematics læringsplatform MoMo, der er tilpasset lærernes hverdag og frigør tid til elevernes læring og trivsel.

06.06.17:

Prøv Manenos læse-app for de 8 – 12 årige

Nu inviterer vi alle Notas 8 - 12 årige medlemmer til at bruge Maneno. Læs med som forælder eller lærer, så du kan hjælpe barnet med at komme godt i gang.

02.06.17:

Ansvarlig aftale om kommunernes økonomi for 2018

KL og regeringen har i dag indgået aftale om kommunernes økonomi for 2018. Kommunerne får mulighed for et lille løft i økonomien til både service og anlæg.

02.06.17:

Digital understøttelse af tidlig opsporing giver plejepersonalet bedre overblik og reducerer indlæggelser

Fem kommuner har afsluttet projektet ”Digitalt understøttet tidlig opsporing”. Evalueringen af projektet viser, at den digitalt understøttede metode løfter personalets faglige kompetencer, reducerer tidsforbrug og forebygger indlæggelser.

02.06.17:

Høje-Taastrup og InQvation sætter fremtidens digitale kompetencer til debat på Folkemødet

I samarbejde med innovationscentret InQvation inviterer Høje-Taastrup Kommune til paneldebat på Folkemødet. LEGO Education byder på workshops med robot-programmering.

02.06.17:

Ny økonomiaftale med KL giver plads til velfærd og skattelettelser

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2018 med fokus på både velfærd og skattelettelser.

02.06.17:

Ringkøbings skoler arbejder med ny digital læringsplatform

Alle skoler i Danmark skal indføre digitale læringsplatforme. I Ringkøbing-Skjern Kommune er valget faldet på Meebook, og alle lærere er i gang med at blive dus med systemet, som også kan bruges til at samarbejde med kolleger, elever og på længere sigt også forældre.

02.06.17:

Ny viden: It understøtter læring og motivation på erhvervsuddannelserne

Ti erhvervsskoler har deltaget i forsøgs- og udviklingsprojektet ”It som pædagogisk værktøj på erhvervsuddannelserne”. Projektet konkluderer, at der er tegn på, at it kan øge elevernes motivation for læring og læringsudbytte, herunder styrke undervisningsdifferentiering og kobling mellem skole og praktik.

02.06.17:

Regeringen og KL vil styrke skoleledernes uddannelse

Der er høje krav til landets skoleledere. Derfor skal skoleledere fremover kunne tage en uddannelse med en formel specialisering i skoleledelse. Sådan lyder det fra en arbejdsgruppe, der har kigget på skoleledernes uddannelse.

Sider