Du er her

Nyheder

12.10.12:

Illegal arbejdskraft: Ny it-løsning med skattekort hjælper arbejdsgivere

Ny it-løsning med skattekort skal forhindre, at arbejdsgivere ansætter illegal udenlandsk arbejdskraft.

12.10.12:

Sundhedskaravanen klar til afgang i Silicon Valley

Opfølgeren til Innovation Centre Denmarks succesfulde Health CareVan i 2010 er nu parat til at rulle ud med en ny dansk delegation indenfor sundhedsinnovation.

11.10.12:

Ny direktør i Arbejdsskadestyrelsen

Cand.jur. Anne-Marie Vægter Rasmussen er udnævnt til ny direktør i Arbejdsskadestyrelsen. Hun tiltræder stillingen den 1. november 2012 og afløser Anne Lind Madsen, der går på pension.

11.10.12:

Ny direktør i Arbejdsskadestyrelsen

Cand.jur. Anne-Marie Vægter Rasmussen er udnævnt til ny direktør i Arbejdsskadestyrelsen. Hun tiltræder stillingen den 1. november 2012 og afløser Anne Lind Madsen, der går på pension.

11.10.12:

Nye medlemmer i Miljøportalens bestyrelse

To nye medlemmer er tiltrådt bestyrelsen for Danmarks Miljøportal. Thorbjørn Fangel, vicedirektør i Naturstyrelsen er tiltrådt som repræsentant for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Og Sune Impgaard Schou, miljødirektør i Region Hovedstaden, er tiltrådt som repræsentant for regionerne.

11.10.12:

Overblik over fællesoffentlig digital infrastruktur

Nu kan alle it-projektledere og it-arkitekter nemt og hurtigt få et overblik over alle de mange fællesoffentlige digitale services og komponenter. Digitaliseringsstyrelsen har lavet et samlet overblik over fællesoffentlige infrastrukturløsninger , der udvikles i regi af Digitaliseringsstyrelsens Center for Digital Infrastruktur.

11.10.12:

Region Midtjylland og Systematic indgår aftale om sundheds-it

Region Midtjylland underskrev i går, mandag den 8. oktober, kontrakt med Systematic og underleverandørerne Cetrea og CapGemini om en samlet it-løsning til klinisk logistik på alle hospitaler i Region Midtjylland. Kontrakten har en samlet værdi på omkring 50 millioner kroner over de første fem år.

10.10.12:

ATP fejrer åbning af Udbetaling Danmark i Frederikshavn

Mandag den 1. oktober åbnede den nye myndighed, Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af en række ydelser til borgerne. Ét af Udbetaling Danmarks fem centre ligger i Frederikshavn, hvor i alt 175 medarbejdere bydes velkommen frem til den 1. marts 2013. I mandags startede de første. Byens nye arbejdsplads indvies officielt på tirsdag den 9. oktober.

10.10.12:

Bedre samarbejde om kroniske patienter

En ny evaluering skal kigge på, hvordan Region Hovedstaden kan skabe endnu bedre samarbejde mellem hospitaler, læger og kommuner. Formålet er at forbedre behandlingen af kroniske patienter med fx sukkersyge og KOL.

10.10.12:

Digital turistinformation via 30 touchskærme i Holstebro Kommune

Moderne turister er mobile, digitale og online, og det vil Holstebro Kommune indrette den fremtidige turistinformation efter. Byrådets Udvalg for Erhverv og Turisme har besluttet, at der skal sættes 30 nye digitale touchskærme op rundt i kommunen.

10.10.12:

Digital turistinformation via 30 touchskærme i Holstebro Kommune

Moderne turister er mobile, digitale og online, og det vil Holstebro Kommune indrette den fremtidige turistinformation efter. Byrådets Udvalg for Erhverv og Turisme har besluttet, at der skal sættes 30 nye digitale touchskærme op rundt i kommunen.

10.10.12:

Musikken er også med i det digitale eftersyn af biblioteksafgiften

Den 11. september 2012 blev det offentliggjort, at kulturministeren ville nedsætte Udvalg om Biblioteksafgift, som skulle se på biblioteksafgiftsreglerne i lyset af bibliotekernes stigende brug af digitale bogudgivelser. Efter ønske fra en række musikorganisationer er det blevet besluttet, at udvalget også skal se på regelsættet i forhold til bibliotekernes brug af digitale musikudgivelser.

10.10.12:

Odder Kommune skal lave digitale valg

Odder er sammen med København, Aarhus, Odense og Gentofte de fem kommuner, der har truffet endelig beslutning om at deltage i forsøg med elektronisk stemmeafgivelse.

09.10.12:

Danmarks digitale råstof sættes fri

Farvel til dyre parallelregistre i det offentlige. Goddag til vækst, innovation og arbejdspladser. Det er konsekvensen, efter KL og regeringen er blevet enige om at forbedre og forbinde de offentlige registre med grunddata, og samtidig stille oplysninger til rådighed for private.

09.10.12:

Lektier Online og KMD vinder Frivillighedsprisen for Årets Partnerskab

Lektier Online og KMD modtog fredag d. 5. oktober prisen for Årets Partnerskab, da Frivillighedens Dag i København blev fejret.

09.10.12:

Ny uddannelse til digital servicemedarbejder

Flere og flere borgere har behov for at bruge en digital platform, når de for eksempel skal bestille en rejse, melde flytning eller søge kontanthjælp. Derfor har Københavns Jobcenter Skelbækgade og Borgerservice i samarbejde med Jobcenter Frederiksberg og erhvervsskolerne TEC og Niels Brock i et helt usædvanligt og nyskabende samarbejde udviklet en ny uddannelse - den digitale servicemedarbejder.

09.10.12:

Statens frikøb af geografiske data skaber vækst i dansk geodatabranche

Statens frikøb af geografiske data skaber vækst i den danske geodatabranche. Det er Geoforums forventning til frikøbet.

08.10.12:

40 konkrete forslag til enklere regler for danske virksomheder

Virksomhedsforum for Enklere Regler er klar med de første 40 forslag til administrative lettelser for virksomhederne. Nu skal regeringen behandle forslagene efter et ”følg-eller-forklar” princip. Det betyder, at regeringen skal gennemføre forslagene eller komme med en god forklaring på, hvorfor de ikke kan gennemføres.

08.10.12:

Europa kommissionen sætter fokus på potentialet ved cloud computing

Europa Kommissionen har netop offentliggjort deres forslag til en europæisk cloud computing strategi – ”Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe”.

08.10.12:

Ny og slankere rådhusadministration i Stevns Kommune

Stevns Kommune har netop lagt grundstenen til en ændring af kommunens administration. Ændringen indebærer en slankere administration og ikke mindst en ny måde at tænke på til gavn for borgerne. Borgerne får nemlig fremover kun én indgang til Stevns Kommune.

Sider