Du er her

Nyheder

02.10.12:

Digitaliseringsstyrelsen siger tillykke til Udbetaling Danmark

1. oktober blev Udbetaling Danmark søsat og er dermed klar til at overtage en række opgaver fra kommunerne. Fremover vil fx familieydelser som børnecheck blive ubetalt og administreret af Udbetaling Danmark. Det næste halve år følger flere opgaver, bl.a. folkepension og boligstøtte.

02.10.12:

Fedt at se, at børnene gerne vil lære mere!

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini besøgte Parkvejens Skole i Odder Kommmune for at høre om iPads i undervisningen.

02.10.12:

SKI annullerer prækvalifikation på rammeaftale 02.18 It-løsninger og vedligehold

SKI har den 1. oktober besluttet at lade prækvalifikationen på rammeaftale 02.18 It-løsninger og vedligehold gå om. Det sker for at forbedre konkurrencesituationen, så den offentlige sektor kan få adgang til det bedst tænkelige udbud af løsninger.

01.10.12:

Dansk IT: Offentlig selvbetjening skyder forbi unge

Troen på, at alle unge automatisk er digitale indfødte, står i vejen for at få løst problemerne med at få så mange danskere som muligt til at benytte det offentliges selvbetjeningsløsninger. Øget anvendelse af sociale medier kan være en del afløsningen. Det skriver Klaus Kvorning Hansen, formand, DIT på Dansk IT´s hjemmeside.

01.10.12:

Dansk IT: Offentlig selvbetjening skyder forbi unge

Troen på, at alle unge automatisk er digitale indfødte, står i vejen for at få løst problemerne med at få så mange danskere som muligt til at benytte det offentliges selvbetjeningsløsninger. Øget anvendelse af sociale medier kan være en del afløsningen. Det skriver Klaus Kvorning Hansen, formand, DIT på Dansk IT´s hjemmeside.

01.10.12:

Han skal gøre danske sundheds- og velfærdsløsninger synlige i udlandet

John Jacobsen er manden, der skal markedsføre danske sundheds- og velfærdsløsninger til udlandet. Det sker fra et sekretariat i Forskerparken i Odense.

01.10.12:

Smartphone hjælper voksne med ADHD

Otte kommuner har siden 2010 samarbejdet om at udvikle den specialiserede bostøtte til voksne med ADHD. Det har ført til nye tilbud om åben café, madklub, støtte via smartphone mm. og styrket samarbejdet mellem de forskellige faggrupper, der hjælper voksne med ADHD.

01.10.12:

Udredning om velfærdsteknologi på det sociale område fører til konkret indsats

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med KL, Social- og Integrationsministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet netop afsluttet en udredning om udbredelse af velfærdsteknologi på det sociale område.

01.10.12:

Vestermarkskolens præsenterer deres værdigrundlag i video og billeder

Sådan laver man et værdigrundlag i en iPad-kommune.Vestermarkskolen i Odder Kommune har været i gang med at revidere skolens værdigrundlag. Værdigrundlaget fortæller noget om, hvilken skole man ønsker at være og lave for børn på Vestermarkskolen.

28.09.12:

FOA'ere: Sådan bruger vi smartphonen

Mobiltelefoner og sociale medier giver genvej til viden og netværk hos FOA-medlemmer. De tjekker mail, læser journaler og nyheder, holder styr på kalenderen og går på Facebook.

28.09.12:

K03 Standardkontrakt for agile projekter på vej

K03 er en standardkontrakt, der er velegnet til it-projekter, hvori der anvendes agile udviklingsmetoder. Kontrakten er under udarbejdelse og sendes i offentlig høring i oktober.

28.09.12:

Ny kommunaldirektør til Albertslund

Tirsdag den 25. september besluttede en enig Kommunalbestyrelse i Albertslund Kommune at ansætte konstitueret kommunaldirektør Jette Runchel som ny kommunaldirektør.

28.09.12:

Ny kommunaldirektør til Albertslund

Tirsdag den 25. september besluttede en enig Kommunalbestyrelse i Albertslund Kommune at ansætte konstitueret kommunaldirektør Jette Runchel som ny kommunaldirektør.

28.09.12:

Regeringen gør det obligatorisk – kommunerne gør det nemt

De borgere, der kan bruge digital selvbetjening, skal bruge digital selvbetjening. Sådan lød budskabet på Digitaliseringsmessen ’12.

28.09.12:

Regeringen gør det obligatorisk – kommunerne gør det nemt

De borgere, der kan bruge digital selvbetjening, skal bruge digital selvbetjening. Sådan lød budskabet på Digitaliseringsmessen ’12.

28.09.12:

Skatteministeriet får ny struktur

Fra 1. januar 2013 bliver Skatteministeriet opdelt i et departement med ansvar for den politiske betjening af minister og regering og i en selvstændig styrelse under navnet SKAT, der tager sig af den konkrete sagsbehandling i forhold til borgere og virksomheder samt ministeriets indsats- og inddrivelsesopgaver.

27.09.12:

KL: Materiale om obligatorisk digital selvbetjening forsinket

Boston Consulting Group gennemførte i samarbejde med KL og Digitaliseringsstyrelsen en analyse i forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2013 af de opgaveområder, der indgår i bølge 1 og 2 af obligatorisk digital selvbetjening. Offentliggørelsen af materialet er forsinket. Materialet forventes offentliggjort i oktober.

27.09.12:

Kulturstyrelsen giver fri adgang til data

Data om fredede bygninger og fortidsminder, kan nu frit benyttes. Informationerne kommer ikke længere i bogform fra Kulturstyrelsen, men i åbne dataformater. Et privat firma har allerede stor glæde af at høste i databasen.

27.09.12:

Ny mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd

Mads Øvlisen bliver formand for regeringens mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd. Institutionen er en del af indsatsen om virksomheders samfundsansvar.

27.09.12:

Nyt projekt vil afdække faldgrubberne ved outsourcing

Løfter man låget lidt på outsourcede projekter, viser der sig en række typiske udfordringer. Et nyt projekt har fået 18 mio. kr. fra Det Strategiske Forskningsråd og projektet ledes af IT Universitet i København.

Sider