Du er her

Nyheder

06.10.17:

Offentligt ansatte og private leverandører skal luge ud i unødvendige regler

Regeringen indfører en udvidet udfordringsret i samarbejde med KL og Danske Regioner. Målet er at komme af med unødvendige regler. Borgerne skal ikke opleve, at deres skattekroner bliver spildt på unyttigt arbejde.

06.10.17:

Tilsyn med statslige myndigheder afslører brud på persondataloven

Ved tilsyn med 8 statslige myndigheder har Datatilsynet – for så vidt angår 7 af myndighederne – afdækket, at der er problemer med efterlevelsen af persondataloven på de områder, som tilsynet har fokuseret på i sin undersøgelse.

05.10.17:

Aarhus udvikler landsdækkende genvej til velfærdsteknologier og hjælpemidler

Når bedstemor går og falder, og bedstefar ikke længere kan holde på sin kaffekop, er det svært for de pårørende at vide, hvordan de bedst kan hjælpe. VITO er et nyt onlineværktøj, der tager udgangspunkt i den enkeltes udfordringer i hverdagen. VITO foreslår konkrete løsninger; en rollator, en sammenklappelig stok med sæde eller en robotarm og en spildesikret kop.

05.10.17:

KOMBIT og SKI i dialog med KMD om databehandleraftaler

Efter ønske fra flere kommuner, har KOMBIT og SKI indledt drøftelser med KMD om en ramme for kommuners databehandleraftaler med KMD.

05.10.17:

Ny udflytning: Regeringen vil etablere flere tusinde statslige arbejdspladser ude i landet

Statslige arbejdspladser skal være fordelt i hele landet – tættere på borgere og virksomheder. Det mener regeringen, som derfor vil etablere flere tusinde statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet.

05.10.17:

Rift om populær bredbåndspulje

72 bredbåndsprojekter fra 21 kommuner i hele landet har søgt for i alt 150 mio. kr. eller næsten fire gange så mange penge, som der er i puljen i år.

05.10.17:

Rigsarkivets konference 2017: Kvalitet i offentlige forvaltningsdata

Rigsarkivet afholder onsdag d. 8. november 2017 den årlige konference ”Nutidens forvaltning- fremtidens arkiver”.

03.10.17:

Danmark fastfrosset på 12. plads i global konkurrenceevne

Danmarks globale konkurrenceevne ligger lige efter den internationale elite. For tredje år i træk ligger Danmark på 12. pladsen i World Economic Forums årlige måling af landenes konkurrenceevne. Ros og ris til Danmark.

03.10.17:

DTU: Skær 15 % af dit vandforbrug med en smartere livsstil

Virksomheden Aqubiq har sammen med forskere på DTU udviklet en metode, der gør det muligt at se, hvor meget vand din husholdning bruger på fx bad, vaskemaskine og toiletter.

03.10.17:

Københavns Universitet ruster lægestuderende til fremtidens sundhedsvæsen

Det nye valgfrie 5. semester på medicinuddannelsen forbereder fremtidens læger til forestående udfordringer i sundhedssystemet med internationalt udsyn, digitalisering og flere ældre. Udviklingen af uddannelsen sker i tæt samarbejde med regioner og hospitaler i Region H og Region Sjælland.

03.10.17:

Ny guide til kommunale medarbejdere om datadeling på socialområdet

KL, Digitaliseringsstyrelsen og Børne- og Socialministeriet har med bidrag fra Justitsministeriet udarbejdet en juridisk guide til indhentning af data i sager om børnefaglige undersøgelser og socialpædagogisk bistand. Målgruppen er kommunale medarbejdere, der arbejder med socialområdet.

03.10.17:

Vi kæmper med medieteknologien, når vi bliver gamle

Når vi bliver ældre, kan helt dagligdags vaner og rutiner som radiolytning og tv-sening blive besværlige. Enten fordi hørelsen eller synet begynder at svigte, eller fordi teknologien udvikler sig så hurtigt, at det bliver svært at følge med i udviklingen og betjene apparaterne. Vi bliver nu, på godt og ondt, gamle sammen med og gennem vores medier, viser ny forskning fra Københavns Universitet.

02.10.17:

Big data fra rummet skal bruges i undervisningen på ITU

Et nyt samarbejde mellem IT-Universitetet og Styrelsen for Forskning og Uddannelse giver studerende og forskere nye muligheder for at arbejde med data indsamlet af EU’s jordobservationsprogram, Copernicus.

02.10.17:

Computere lærer følelser med algoritme og emojis

Med emojis og tweets har en algoritme lært at spore sarkasme. Det kan revolutionere computeres måde at forstå menneskelig kommunikation.

02.10.17:

Digitaliseringsstyrelsen forlænger samarbejdet med Netcompany

Digitaliseringsstyrelsen har fredag den 22. september 2017 indgået en rammekontrakt med Netcompany om indkøb af udviklings-, forvaltnings- og supportydelser af borger.dk.

02.10.17:

Første to styrelsesdirektører i den nye skatteforvaltning på plads

SKAT erstattes 1. juli 2018 af syv specialiserede styrelser, som får selvstændig ledelse og ansvar for hver deres kerneopgave. Nu er de to første styrelsesdirektører på plads. Hakon Iversen bliver direktør for Vurderingsstyrelsen i Roskilde, mens Jens Otto Størup bliver direktør for Motorstyrelsen i Aalborg.

02.10.17:

Livskvalitet i højsædet på fremtidens højteknologiske plejehjem

Projektet PACE vil tage den digitale tidsalder til plejehjemmene ved at bruge sensorer til at forbedre demente ældres livskvalitet, uden at det forstyrrer deres privatliv. Innovationsfonden investerer 6.4 millioner kroner i projektet.

29.09.17:

App skal gøre pendlere mere bæredygtige

Tips og gode belønninger skal få europæiske pendlere til at bevæge sig mere bæredygtigt rundt i byerne. Konceptet, som forskere fra Aalborg Universitet er med til at udvikle, omfatter en digital tjeneste, der består af en app og en hjemmeside, samt en række strategisk anbragte målestationer.

29.09.17:

Kommuner i hele landet tager nye skridt med digitalisering

Ledelse, risikovillighed, fokus og fremdrift, sikkerhed, konkrete kommunale initiativer og digitale trends. KL-huset var den 20. september 2017 ramme om et tætpakket program i Kommunernes It-arkitekturnetværk.

29.09.17:

Nye anbefalinger skal sikre Danmark den digitale førertrøje

Hvis danske virksomheder skal følge med resten af verden, er der behov for nemmere adgang til digital rådgivning, udvikling af nye digitale løsninger og flere medarbejdere med digitale kompetencer. Sådan lyder nogle af anbefalingerne fra Danske Regioners nye digitale udspil.

Sider