Du er her

Nyheder

28.08.17:

Stort vækstpotentiale for virksomheder ved at anvende big-data

Region Hovedstadens Vækstbarometer seneste tal viser, at der et stort vækstpotentiale for mange virksomheder i at udnytte offentligt tilgængelige data.

25.08.17:

Dronerne flyver ind i produktionshallen

En autonom drone, der navigerer ultrapræcist i et svært indendørs miljø præget af beton, stål og støj. Det er resultatet af projektet UAWORLD, hvor forskere fra Aalborg Universitet og en række virksomheder har fået syv komplekse teknologier til at spille sammen på en hidtil uset måde.

25.08.17:

IT-Universitetet byder velkommen til rekordårgang

På første studiedag bød IT-Universitetet velkommen til 378 nye bachelorstuderende – den største årgang i universitetets historie.

25.08.17:

Kloge hjem til unge udviklingshæmmede

Socialudvalget har givet grønt lys til at bygge 12 nye boliger til unge med udviklingshæmning. Huset bliver fuldt af velfærdsteknologi.

25.08.17:

Statsministeriet er ny kunde i Statens It

Den 15. august er Statsministeriet herunder de to rigsombud på henholdsvis Færøerne og i Grønland blevet kunder i Statens It.

24.08.17:

Ny status for de fælleskommunale digitaliseringsinitiativer

Der er foretaget en ny rapportering på initiativer i den fælleskommunale digitale handlingsplan. Ud af de 31 projekter, som for nuværende er optaget i handlingsplanen, er 28 nu igangsat.

24.08.17:

Regeringen afsætter 400 mio. kr. til øget og mere intelligent skattekontrol

Der er behov for at investere markant i en styrkelse af skattekontrollen, så det bliver sværere at snyde – især på momsområdet og blandt små og mellemstore virksomheder. Derfor foreslår regeringen at øge ressourcerne til skattevæsenets kontrolarbejde med 400 mio. kr. frem mod 2021 som led i finanslovsforslaget for næste år, der præsenteres i næste uge.

24.08.17:

Region Sjælland er klar til Sundhedsplatformen

De sjællandske sygehuse er klar til, at Sundhedsplatformen skal indføres på regionens sygehuse den 25. november 2017. Det viser parathedsvurdering.

24.08.17:

Sune Stampe Sørensen bliver ny direktør for Patent- og Varemærkestyrelsen

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har udpeget ny direktør for Patent- og Varemærkestyrelsen.

11.07.17:

Nyhedsbrevet tager en pause og ønsker alle en god sommer!

CEDI nyhedsbrev tager en sommerpause og vil være tilbage igen i august. Rigtig god sommer fra alle os i CEDI til alle Jer der følger CEDI nyhedsbrev.

10.07.17:

3D-print frikendes – næsten – for sundhedsrisiko

Ny undersøgelse viser ingen sundhedsrisiko ved brug af 3D-printede produkter – men under printning er det en god idé, at sørge for grundig udluftning.

10.07.17:

Idriftsættelse af Statens tilskudspuljer

Staten uddeler årligt betydelige beløb i tilskud til private, virksomheder, foreninger mv. En del af disse uddeles efter ansøgning, hvor der nu er oprettet et samlet overblik på tværs af ministerierne.

10.07.17:

Ny betalingsløsning skal give borgerne overblik over regningerne

Guldborgsund Kommune tilbyder nu en selvbetjeningsløsning, så alle borgere kan få et godt overblik over regningerne til kommunen og betale dem direkte fra computeren eller mobilen.

10.07.17:

Opførelse af 60 nye ungdomsboliger og 3D-printet hus i Nyborg

I forbindelse med budget 2016 besluttede byrådet i Nyborg Kommune, at der som led i udbygningen af Campus Nyborg skulle arbejdes med at sikre tilbud om nye ungdomsboliger i fremtiden. Denne beslutning realiseres nu ved, at SkanKon gennemfører projekt med opførelse af ca. 60 ungdomsboliger. Der er behov for flere ungdomsboliger i Nyborg Kommune, hvorfor 60 nye boliger imødeses med stor forventning. Hermed sikres de unge gode muligheder for billige boliger.

10.07.17:

Retningslinjer for webservices

Sekretariatet for FODS-initiativ 8.1 inviterer til kommentering af udkast til retningslinjer for webservices.

07.07.17:

Aarhus samler begivenheder og events ét sted: Aarhus Kommune

Det skal være lettere at få overblik over de mange begivenheder, events og arrangementer i Aarhus. Kommunen er i gang med at samle oplevelser i smilets by i en samlet database. Et arbejde der allerede har ført til, at der nu kan findes begivenheder på den nye hjemmeside kulturportalen.dk og en helt ny og forbedret udgave af den populære app AarhusGuiden.

07.07.17:

Alle borgere får straks-adgang til prøvesvar

Blodprøver, biopsier og journalnotater. Til efteråret kan man via sundhed.dk klikke sig direkte ind og se svar på sine prøver uden forsinkelse. Det er borgernes frie valg og ret at kunne se svarene med det samme, og vi skal ikke filtrere informationerne, siger Jens Stenbæk, formand for Sundhedsinnovationsudvalget i Danske Regioner.

07.07.17:

Fælles Sprog III - erfaringsopsamling og status

Landets kommuner er godt på vej med forarbejdet til at implementere den fælles dokumentationsmetode, der skal sikre genbrug og opdatering af strukturerede data på tværs af forskellige kommunale opgaver, funktioner og medarbejdere på sundheds- og ældreområdet.

07.07.17:

Ny hjemmeside: Oplev Rudersdal

Oplev Rudersdal har fået ny hjemmeside, der både viser dig aktuelle arrangementer og faste tilbud i Rudersdal Kommune. Du kan også selv lægge dine arrangementer op.

07.07.17:

Udbuddet på det nye valgsystem er skudt i gang

KOMBIT har nu begyndt prækvalifikationen af de leverandører, der skal have lov til at byde på Danmarks kommende valgsystem. Systemet skal understøtte valg til Folketinget, Regionsrådene, kommunalbestyrelser og Europa-Parlamentet samt håndtere folkeafstemninger, og det skal konkurrenceudsætte og erstatte det nuværende system, som KMD har monopol på.

Sider