Du er her

Nyheder

06.07.17:

COI: Fordomme skader offentlig IT-innovation

Fordomme om det offentliges totalt manglende IT-formåen må ikke få lov til at hæmme lysten til at afprøve nye digitale tiltag, mener analysechef i Center for Offentlig Innovation. Konsekvensen kan blive, at vi går glip af mulige gevinster for hele samfundet.

06.07.17:

Digital turistinformation via touchskærme og app

Lettere adgang til turistinformation og bedre markedsføring af oplevelser.

06.07.17:

Gravide med komplikationer kan se frem til tryghed og færre sygehusindlæggelser og ambulante kontroller fra 2020

Mange gravide med komplikationer er indlagt i kortere eller længere perioder eller har mange ambulante kontroller på sygehuset. Regeringen og Danske Regioner er derfor blevet enige om at tilbyde telemedicinsk hjemmemonitorering, der muliggør kontroller i hjemmet, til gravide med komplikationer i hele landet inden udgangen af 2020.

06.07.17:

Lanceringen af bibliotekernes fælles app udsættes

DDB må desværre konstatere, at en ny, fælles app til bibliotekerne bliver forsinket. Det forventes, at der senest i løbet af september kan lanceres en ny app. Aftalen for den eksisterende app-løsning forlænges indtil udgangen af august.

05.07.17:

Erfaren jurist bliver ny direktør for Ankestyrelsen

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll udnævner ny direktør for Ankestyrelsen. Det bliver cand.jur. Ingeborg Gade, der kommer fra en stilling som underdirektør i SKAT Jura, som nu skal føre Ankestyrelsen videre.

05.07.17:

God start for Notas nye app til lydbøger

Medlemmerne downloadede appen 25.000 gange i den første uge.

05.07.17:

Kommunerne kan frigøre ressourcer til kernevelfærd

Kommunerne har gode muligheder for at frigøre ressourcer til mere borgernær velfærd. Det viser en række nye analyser udarbejdet i samarbejde mellem regeringen og KL.

05.07.17:

Private leverandører skal styrke elevadministrationen på AMU-området

Administrationen af AMU på landets erhvervsskoler og hos øvrige udbydere kan fra medio 2018 ske i systemer fra private leverandører.

05.07.17:

Quick Ortofotos klar som frie data

Nu kan landsdækkende Quick Ortofotos fra 2017 hentes på Kortforsyningen som frie data. Ved at udstille Quick Ortofotos som frie data får brugerne adgang til data med væsentlig højere aktualitet, end det tidligere har været tilfældet.

05.07.17:

Velfærdsteknologi i kommunerne giver borgerne større tryghed og øget livskvalitet og medarbejderne et bedre arbejdsmiljø

Kommunerne har fra 2014-2016 implementeret fire velfærdsteknologier. Slutmålingen af udbredelsen viser, at velfærdsteknologierne gør borgerne mere selvstændige, gør tilrettelæggelsen af arbejdsopgaver mere fleksibel og frigiver tid i den daglige opgaveløsning.

04.07.17:

Brug af fingeraftryk ved bloddonation

Datatilsynet vender hermed tilbage til ovennævnte sag, som tilsynet tog op af egen drift i anledning af, at tilsynet via borgerhenvendelser var blevet gjort opmærksom på, at Blodbanken på Rigshospitalet registrerer bloddonorers fingeraftryk.

04.07.17:

Folkemødet 2017: Dialog og netværk på solskinsøen

For tredje gang i træk var OUH med på Folkemødet på Bornholm. OUH og SDU delte en stand med fokus på sundhedsteknologi og fremtidens sundhedsvæsen, hvor der blev afholdt hele 30 events fordelt på folkemødets fire dage.

04.07.17:

Hver fjerde virksomhed øger investeringer i it-sikkerhed

Godt hver fjerde danske virksomhed øgede deres investeringer i it-sikkerhed fra 2014 til 2015. Det viser de nyeste tal om it-sikkerhed fra Danmarks Statistik.

04.07.17:

Høje-Taastrup Kommune gør klar til smart vækst

Høje-Taastrup Kommune sætter nu endnu mere fokus på at bruge ny teknologi til at skabe en god by for byens borgere og virksomheder – både i dag og i fremtiden.

04.07.17:

Ny direktør for Materiel- og Indkøbsstyrelsen har sat sig i stolen

Flemming Lentfer tiltrådte som ny direktør for FMI pr. 1. juli 2017 og blev i samme omgang udnævnt til generalløjtnant i Flyvevåbnet.

04.07.17:

Sidste del af dagpengereformen er nu trådt i kraft

Den 3. juni 2016 vedtog Folketinget lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Den første del af loven trådte i kraft den 2. januar 2017, og den resterende del af loven trådte i kraft den 1. juli 2017. Det drejer sig om de elementer i det nye dagpengesystem, som kræver digitalisering og ny IT-understøtning.

03.07.17:

Systematic vinder udbud af ny it-løsning til elektronisk omsorgsjournal i Aalborg Kommune

Bedre kvalitet, mere sammenhæng, smartere arbejdsgange og borgeradgang. Det er nogle af forventningerne til Aalborg Kommunes kommende elektroniske omsorgsjournal (EOJ), som Systematic skal levere.

03.07.17:

Det sammenhængende bibliotek

Hvad vil vi med det digitale biblioteksrum? Det var et af spørgsmålene på DDB’s strategidag den 5. maj. Læs, hvad der kom ud af diskussionen, og om hvordan bibliotekernes inputs vil bidrage til det videre arbejde i DDB.

03.07.17:

En smartere og endnu bedre by

Med projektet Klar til Smart Vækst sætter Gladsaxe Kommune endnu mere fokus på at skabe en god by for alle byens borgere, både i dag og i fremtiden.

03.07.17:

Fabrikken går nu i luften - pilotprojekt i Maker Space

Randers har fået en ny innovativ legeplads for iværksættere ved navn Fabrikken. Det er et såkaldt ”makerspace”, hvor der er plads til kreativitet og udvikling af nye samarbejder. Torsdag d. 29. juni 2017 blev Fabrikken åbnet, og dermed har det gamle jernstøberi på Industrivej 14 i Randers fået nye beboere. I fremtiden finder man her det innovative miljø Fabrikken. Det er et pilotprojekt, som måske kan blive til et Maker Space - et sted med fokus på liv, iværksætterii og Randers-ånd i en digitaliseret æra.

Sider