Du er her

Nyheder

24.08.17:

Ny status for de fælleskommunale digitaliseringsinitiativer

Der er foretaget en ny rapportering på initiativer i den fælleskommunale digitale handlingsplan. Ud af de 31 projekter, som for nuværende er optaget i handlingsplanen, er 28 nu igangsat.

24.08.17:

Regeringen afsætter 400 mio. kr. til øget og mere intelligent skattekontrol

Der er behov for at investere markant i en styrkelse af skattekontrollen, så det bliver sværere at snyde – især på momsområdet og blandt små og mellemstore virksomheder. Derfor foreslår regeringen at øge ressourcerne til skattevæsenets kontrolarbejde med 400 mio. kr. frem mod 2021 som led i finanslovsforslaget for næste år, der præsenteres i næste uge.

24.08.17:

Region Sjælland er klar til Sundhedsplatformen

De sjællandske sygehuse er klar til, at Sundhedsplatformen skal indføres på regionens sygehuse den 25. november 2017. Det viser parathedsvurdering.

24.08.17:

Sune Stampe Sørensen bliver ny direktør for Patent- og Varemærkestyrelsen

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har udpeget ny direktør for Patent- og Varemærkestyrelsen.

11.07.17:

Nyhedsbrevet tager en pause og ønsker alle en god sommer!

CEDI nyhedsbrev tager en sommerpause og vil være tilbage igen i august. Rigtig god sommer fra alle os i CEDI til alle Jer der følger CEDI nyhedsbrev.

10.07.17:

3D-print frikendes – næsten – for sundhedsrisiko

Ny undersøgelse viser ingen sundhedsrisiko ved brug af 3D-printede produkter – men under printning er det en god idé, at sørge for grundig udluftning.

10.07.17:

Idriftsættelse af Statens tilskudspuljer

Staten uddeler årligt betydelige beløb i tilskud til private, virksomheder, foreninger mv. En del af disse uddeles efter ansøgning, hvor der nu er oprettet et samlet overblik på tværs af ministerierne.

10.07.17:

Ny betalingsløsning skal give borgerne overblik over regningerne

Guldborgsund Kommune tilbyder nu en selvbetjeningsløsning, så alle borgere kan få et godt overblik over regningerne til kommunen og betale dem direkte fra computeren eller mobilen.

10.07.17:

Opførelse af 60 nye ungdomsboliger og 3D-printet hus i Nyborg

I forbindelse med budget 2016 besluttede byrådet i Nyborg Kommune, at der som led i udbygningen af Campus Nyborg skulle arbejdes med at sikre tilbud om nye ungdomsboliger i fremtiden. Denne beslutning realiseres nu ved, at SkanKon gennemfører projekt med opførelse af ca. 60 ungdomsboliger. Der er behov for flere ungdomsboliger i Nyborg Kommune, hvorfor 60 nye boliger imødeses med stor forventning. Hermed sikres de unge gode muligheder for billige boliger.

10.07.17:

Retningslinjer for webservices

Sekretariatet for FODS-initiativ 8.1 inviterer til kommentering af udkast til retningslinjer for webservices.

07.07.17:

Aarhus samler begivenheder og events ét sted: Aarhus Kommune

Det skal være lettere at få overblik over de mange begivenheder, events og arrangementer i Aarhus. Kommunen er i gang med at samle oplevelser i smilets by i en samlet database. Et arbejde der allerede har ført til, at der nu kan findes begivenheder på den nye hjemmeside kulturportalen.dk og en helt ny og forbedret udgave af den populære app AarhusGuiden.

07.07.17:

Alle borgere får straks-adgang til prøvesvar

Blodprøver, biopsier og journalnotater. Til efteråret kan man via sundhed.dk klikke sig direkte ind og se svar på sine prøver uden forsinkelse. Det er borgernes frie valg og ret at kunne se svarene med det samme, og vi skal ikke filtrere informationerne, siger Jens Stenbæk, formand for Sundhedsinnovationsudvalget i Danske Regioner.

07.07.17:

Fælles Sprog III - erfaringsopsamling og status

Landets kommuner er godt på vej med forarbejdet til at implementere den fælles dokumentationsmetode, der skal sikre genbrug og opdatering af strukturerede data på tværs af forskellige kommunale opgaver, funktioner og medarbejdere på sundheds- og ældreområdet.

07.07.17:

Ny hjemmeside: Oplev Rudersdal

Oplev Rudersdal har fået ny hjemmeside, der både viser dig aktuelle arrangementer og faste tilbud i Rudersdal Kommune. Du kan også selv lægge dine arrangementer op.

07.07.17:

Udbuddet på det nye valgsystem er skudt i gang

KOMBIT har nu begyndt prækvalifikationen af de leverandører, der skal have lov til at byde på Danmarks kommende valgsystem. Systemet skal understøtte valg til Folketinget, Regionsrådene, kommunalbestyrelser og Europa-Parlamentet samt håndtere folkeafstemninger, og det skal konkurrenceudsætte og erstatte det nuværende system, som KMD har monopol på.

06.07.17:

COI: Fordomme skader offentlig IT-innovation

Fordomme om det offentliges totalt manglende IT-formåen må ikke få lov til at hæmme lysten til at afprøve nye digitale tiltag, mener analysechef i Center for Offentlig Innovation. Konsekvensen kan blive, at vi går glip af mulige gevinster for hele samfundet.

06.07.17:

Digital turistinformation via touchskærme og app

Lettere adgang til turistinformation og bedre markedsføring af oplevelser.

06.07.17:

Gravide med komplikationer kan se frem til tryghed og færre sygehusindlæggelser og ambulante kontroller fra 2020

Mange gravide med komplikationer er indlagt i kortere eller længere perioder eller har mange ambulante kontroller på sygehuset. Regeringen og Danske Regioner er derfor blevet enige om at tilbyde telemedicinsk hjemmemonitorering, der muliggør kontroller i hjemmet, til gravide med komplikationer i hele landet inden udgangen af 2020.

06.07.17:

Lanceringen af bibliotekernes fælles app udsættes

DDB må desværre konstatere, at en ny, fælles app til bibliotekerne bliver forsinket. Det forventes, at der senest i løbet af september kan lanceres en ny app. Aftalen for den eksisterende app-løsning forlænges indtil udgangen af august.

05.07.17:

Erfaren jurist bliver ny direktør for Ankestyrelsen

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll udnævner ny direktør for Ankestyrelsen. Det bliver cand.jur. Ingeborg Gade, der kommer fra en stilling som underdirektør i SKAT Jura, som nu skal føre Ankestyrelsen videre.

Sider