Virksomheder, organisationer
og myndigheder som CEDI
har leveret ydelser til inden
for de seneste år.

Du er her

Referencer

 • Arbejdsmarkedsstyrelsen
 • ASE
 • Bain & Company
 • Boston Consulting Group
 • Danmarks Bløderforening
 • Dansk Energi
 • Dansk Gasteknisk Center (DGC) A/S
 • Dansk Sprognævn
 • Danske Regioner
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • DMI
 • Energistyrelsen
 • Erhvervsstyrelsen
 • Frie Skolers Lærerforening (FSL)
 • Fredericia Kommune
 • Geodatastyrelsen
 • Greve Kommune
 • Guldborgsund Kommune
 • HAKL - Efteruddannelsesudvalget for Handel, administration, Kommunikation og Ledelse
 • HK Kommunal
 • HK Stat
 • HMN Naturgas
 • Holbæk Kommune
 • Højhastighedskomiteens sekretariat
 • Hørsholm Kommune
 • ITEK
 • Kalundborg Kommune
 • KL
 • KMD
 • Kompan
 • Kulturministeriet
 • Kulturstyrelsen
 • Københavns Kommune Borgerservice
 • Københavns Kommune Børne- og Ungeforvaltning
 • Københavns Kommune Miljø og Teknik
 • Københavns Kommune Ydelsesservice
 • Microsoft
 • Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
 • NNIT
 • Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder
 • Partnerskabet for brint og brændselsceller
 • Region Hovedstaden - HR & Uddannelse
 • Rigsarkivet
 • SKI - Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S
 • Slagelse Kommune
 • Socialstyrelsen
 • Sundhed.dk
 • Sundhedsstyrelsen
 • TDC
 • Traen
 • UdbetalingDanmark
 • Udenrigsministeriet
   
Kontakt: