Du er her

Strategi og forretningsudvikling

Vi yder rådgivning om strategi til offentlige myndigheder, institutioner og organisationer. Vores rådgivning tager udgangspunkt i en veludviklet evne til at se digitale muligheder for effektivisering og omstilling, men vi har tillige en solid forståelse for den offentlige sektors ledelsesmæssige udfordringer og administrative processer i bred forstand.

Vores konsulentteam består af erfarne konsulenter, der har arbejdet med strategi og forretningsudvikling i den offentlige og private sektor på leder og toplederniveau.
CEDIs rådgivning har både omfattet strategi for hele organisationen og delstrategier som f.eks. kanalstrategier eller strategi for anvendelse af sociale medier.

Ekspertiseområder inden for strategi og forretningsudvikling:

  • Strategiforløb
  • Resultatkontrakt
  • Forretningsstrategi
  • Kanalstrategi
  • Digitaliseringsstrategi
  • Strategi for anvendelse af sociale medier

Konkret projekteksempel:

Strategi og ny rammeaftale for NOTA – Danmarks Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder

CEDI har deltaget som konsulenter i forbindelse med NOTA´s strategiarbejde forud for indgåelse af rammeaftale (resultatkontrakt) for 2009-2012 og strategi for perioden 2013-2016.

Som led i arbejdet faciliterede CEDI´s konsulenter strategiseminar og udarbejdede oplæg til strategielementer, der indgår i NOTA´s strategi. Endvidere assisterede CEDI´s konsulenter med at omsætte strategien til konkrete målsætninger og målepunkter, der indgår i Rammeaftalen for 2009-2012 og den kommende rammeaftale for 2013-2016.

NOTA´s strategi og rammeaftale er publiceret på www.nota.nu

Kontakt: