Du er her

Aarhus Kommune bekendtgør valg af CSC Scandihealth

Aarhus Kommune bekendtgør med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed valg af CSC Scandihealth til borgerjournal (Aarhus Kommunes samlede elektroniske omsorgsjournal) til ældre- og sundhedsområdet.

Aarhus Kommune, Magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg besluttede i foråret 2011, at borgerjournalen skal sendes i udbud. Der er flere formål med at konkurrenceudsætte borgerjournalen. Blandt de vigtigste kan nævnes effektivisering af dokumentationsarbejdet, mere doku-mentation hos borgerne, et sammenhængende system og borgeradgang til systemet.

Borgerjournalen er benævnelsen for Aarhus Kommunes samlede elektroniske omsorgsjournal (EOJ) til ældre- og sundhedsområdet. Borgerjournalen er i dag en samlet betegnelse for sy-stemerne CSC Omsorg/Disponering og CSC Sundhed/Booking. Journalen er opdelt i en række domæner, som samlet dækker behovet for dokumentation i forhold til pleje og praktisk hjælp, træning, sygepleje, sundhed og forebyggelse disponering og booking. Under de enkelte domæ-ner findes diverse moduler. Modulet ”Dokumentation” kan eksempelvis rumme tekstfelter til fokusområder, specialark (borgers hverdagsplan m.m.), breve og kommunikationsrapporter.