Du er her

Aarhus Kommune bekendtgør valg af Niras

Aarhus Kommune og Aarhus Havn ønsker at udvikle en selvbetjeningsløsning til håndtering af det administrative arbejde med håndtering af jordflytninger fra projektstart til fakturabilag.

Hensigten med at lave et internetbaseret administrativt centrum er at effektivisere det administrative arbejde i forbindelse med en jordflytning for såvel anmelder, rådgiver, vognmand, jordmodtagere og kommuner.

IT-firmaets ydelse består i udvikling af det internetbaserede IT-system, i forhold til hvilket der er stillet en række funktionskrav, herunder at indgå i et dialogbaseret samarbejde i udviklingsperioden. Herudover skal IT-firmaet varetage hosting, drift og vedligeholdelse af systemet i en samlet periode på i alt 4 år samt aktivt medvirke til at systemet udbredes til flest muligt kommuner og jordmodtagere.

Tildelingen er truffet på baggrund  af et gennemført begrænset udbud.

Laveste bud er oplyst til at være 1 295 000,00, og højeste bud 4 203 000,00 DKK ekskl. moms.