Du er her

Aarhus Kommune udbyder EOJ-system

Aarhus Kommune ønsker tilbud på indgåelse af kontrakt om levering af et samlet EOJ – system, der indeholder funktionalitet til dokumentation samt planlægning og booking af Aarhus Kommunes indsatser og ydelser på ældre- og sundhedsområdet.

For en nærmere beskrivelse af de funktionelle krav til systemet henvises til kravspecifikationen.

Herudover omfatter udbuddet den løbende drift, vedligeholdelse og support af systemet som beskrevet i kontrakten og bilagene til kontrakten.
Udbuddet omfatter endvidere bl.a. bistand til at udarbejde reviderede arbejdsgangsbeskrivelser med det formål at effektivisere dokumentationsarbejdet.

Kontraktens varighed er oplyst til at være 96 måneder, med mulighed for forlængelse op til to gange à 12 måneder.

Kontraktens værdi er ikke anført.